Zdieľanie priečinkov v domácej sieti v systéme Windows

Zdieľané priečinky poskytujú prenos dát medzi jednotlivými počítačmi, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti. Táto funkcionalita našla svoje uplatnenie nielen vo firmách, ale aj v domácnostiach. V tomto článku predstavujem univerzálne riešenie, ako si nazdieľať priečinky na zariadeniach so systémom Windows.
 

Sieťová identifikácia

 
Skôr než sa pustíte do zdieľania priečinkov, je potrebné vo vlastnostiach systému nastaviť sieťovú identifikáciu a v prípade, že máte počítače s rovnakým názvom, taktiež vo vlastnostiach systému, musíte 1 z nich Premenovať.
Postup:
1. Klávesová skratka Windows + r a použiť príkaz:
sysdm.cpl
2. Vo vlastnostiach systému pokračujte tlačidlom Sieťová identifikácia.
3. V zobrazenom sprievodcovi sieťovou identifikáciou zvoľte prepínač pre domáce použitie a pokračujte tlačidlom Ďalej.
Použitie v domácej sieti
4. Posledné okno sprievodcu sieťovej identifikácie upozorňuje, že na prejavenie zmien bude potrebný reštart. Pokračujte tlačidlom Dokončiť.
5. Opäť sa zobrazí okno s vlastnosťami systému. Ak potrebujete počítač premenovať, kliknite na Zmeniť, v opačnom prípade pokračujte tlačidlom OK.
6. Po týchto krokoch sa zobrazí dialóg so žiadosťou o reštart.
 

Overenie viditeľnosti počítačov v sieti

 
V ďalších krokoch je užitočné si overiť viditeľnosť počítačov v sieti. Overenie viditeľnosti vykonáte tak, že požadované počítače pripojíte k rovnakej sieti a po pripojení si necháte zobraziť obsah priečinka Sieť.
Sieťový priečinok
Tip: Ak sa Vám na ploche nenachádza ikona priečinka sieť, zadajte skratku Windows + e, a následne samostatne stlačte kláves backspace..
V priečinku sieť nájdete zoznam počítačov, ktoré ste pripojili k Vašej domácej sieti. Ak sa tak nestane a požadovaný počítač sa tu nezobrazuje, spustite Centrum sietí a v rozšírených nastaveniach zdieľania skontrolujte, či máte zapnuté zdieľanie nasledujúcim postupom:
1. Klávesová skratka Windows + r a použiť príkaz:
control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter
2. V centrume sietí zvoľte položku "Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania".
3. V rozšírených nastaveniach zdieľania kliknite na položku Všetky siete.
Poznámka: Používatelia programu Nvda sa na položku všetkých sietí dostanú objektovou navigáciou.
Tu musí byť začiarknutá položka Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom k sieti mohli čítať a zapisovať súbory vo verejných priečinkoch.
Nastavenia v centrume sietí
Ak v centrume sietí máte povolené zdieľanie  a počítače sa stále nevidia, potom skontrolujte či sieťové pripojenie neblokuje Antivírusový program ako napríklad Windows Defender.
Povolenie pre zdieľanie priečinkov býva štandardne zapnuté, takže po nastavení sieťovej identifikácii, pravdepodobne tento problém nebudete musieť ani riešiť.
 

Zdieľanie požadovaného priečinka

 
1. Vytvorte si nový priečinok a pomenujte ho napríklad Zdieľané súbory. Klávesová skratka Control + Shift + n.
2. Po vytvorení priečinka skratkou Alt + Enter vyvolajte dialógové okno s vlastnosťami.
3. Na karte zdieľanie Kliknite na tlačidlo "Rozšírené zdieľanie.
Rozšírené zdielanie
4. V rozšírených zdieľaniach začiarknite voľbu "Zdieľať tento priečinok".
5. Aby do zdieľaného priečinka bolo možné aj zapisovať, kliknite na tlačidlo Povolenia a v povoleniach začiarknite voľbu "Povoliť Úplný prístup".
Začiarknutá voľba povolenie prístupu
6. Nastavenia uložte kliknutím 2 krát na OK.
 
Po týchto krokoch bude priečinok pripravený na zdieľanie. Zoznam zdieľaných priečinkov lokálného počítača si môžete zobraziť aj tak, že po zadaní skratky Windows+ r použijete príkaz
\\localhost
 

Prístup do vzdialeného počítača

 
1. Vojdite do priečinka Sieť a kliknite na názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.
2. Do zobrazeného prihlasovacieho dialógu zadajte tie prihlasovacie údaje ktoré zadávate na prihlasovacej obrazovke počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Zadanie hesla do siete
3. Po prihlásení vyberte priečinok Zdieľané súbory, vyvolajte na ňom kontext menu a v ňom zvoľte Odoslať kam / Pracovná plocha – vytvoriť odkaz.
 
Tento postup zopakujte pri všetkých  zariadeniach s Windowsom, u ktorých chcete povoliť zdieľanie priečinkov.