Používateľský účet:

Vytvárame iso obraz pomocou nástroja DVD to ISO

Aplikácia na tvorbu iso obrazov s názvom DVD to ISO je naozaj veľmi dobre prístupná aj pre nevidiacich používateľov. Preto som sa rozhodol, že v tomto článku popíšem postup inštalácie a vytvorenia iso obrazu z CD, alebo DVDmédia s použitím klávesnice a čítača obrazovky.

Inštalácia

Po stiahnutí a spustení programu sa Vám spustí uvítacie okno inštalačného sprievodcu. Tu klávesom Tab prejdite na tlačidlo Next a odentrujte.
V ďalšom okne je potrebné odsúhlasiť licenčné podmienky, takže stláčajte kláves Tab kým sa nedostanete na prepínač s názvom "I do not accept the agreement" a hornou šípkou ho prepnite do stavu "I accept the agreement".
Po odsúhlasení licenčných podmienok opäť klávesom Tab prejdite na tlačidlo Nex a odentrujte.
V ďalších troch oknách sa inštalačný sprievodca bude pýtať na adresárové umiestnenie kam bude program nainštalovaný, na ponuku štart a na vytvorenie odkazu na ploche. Nič v nich meniť nemusíte a v inštalácii cez ne pokračujte tlačidlom Next.
V predposlednom okne Vás program bude informovať o tom, že je pripravený na inštaláciu a tú spustíte tlačidlom Install.
V poslednom okne inštalátora tlačidlom "Finish" dokončíte inštaláciu.
Po ukončení inštalácie sa program spustí automaticky.
Po spustení programu Vás privíta jednoduché používateľské rozhranie s niekoľkými položkami. Po jednotlivých položkách sa môžete pohybovať klávesovými skratkami Tab, alebo Shift + Tab.

Vytvárame iso

V prvom kroku vložte požadované CD, alebo DVD do mechaniky.
V druhom kroku v prostredí programu Na položke DVD Drive hornou, alebo dolnou šípkou vyberte požadovanú mechaniku.
Poznámka: Toto je potrebné urobiť iba ak máte pripojených viac mechaník.
V ďalšom kroku klávesom Tab prejdite na tlačidlo "Save As" medzerníkom, alebo Enterom ho aktivujte a v dialógu pre uloženie zadajte názov pre Váš budúci iso obraz.
Poznámka: V tomto dialógu môžete určiť aj adresárové umiestnenie kam chcete aby bol iso obraz uložený. Defaltne je prednastavená cesta do priečinka Dokumenty.
Na záver tlačidlom "Create" spustíte proces tvorby iso obrazu.
Po dokončení iso obrazu Vás bude program informovať o úspešnom vytvorení touto hláškou: ISO image file has been successfully created. To znamená, že iSO obrazový súbor bol úspešne vytvorený.