Vylepšené prihlasovanie, registrácia a aj obnova hesla pomocou pluginu Theme My Login

V oblasti prihlasovania, registrácie, alebo obnove hesla Wordpress oproti Drupalu mnoho nastavení vo svojej základnej výbave neponúka.
Napríklad, ak by ste chceli registrujúcim návštevníkom umožniť počas registrácie nastaviť heslo bez e-mailovej notifikácie, potom by ste museli do registračného formulára pridať heslové polia.
V systéme Wordpress si na túto funkciu zo základnou inštaláciou nevystačíte, preto budete musieť siahnúť po nejakom rozširujúcom plugine, ktorý takúto funkciu do Wordpressu pridá.
Jedným z nich je aj plugin s názvom Theme My Login, ktorý okrem nastavenia hesla toho ponúka oveľa viac.
V tomto článku popíšem jednoduchý postup o tom, ako sa dá tento plugin nainštalovať a nakonfigurovať.
1. V administrácii Wordpressu vo všeobecných nastaveniach povoľte návštevníkom Vášho webu možnosť registrácie.
2. V druhom kroku si nainštalujte plugin Theme My Login. Nainštalujete ho štandardným postupom buď cez administračné rozhranie v sekcii pluginov, alebo cez FTP prístup.
3. Po nainštalovaní pluginu vo Wordpresse vojdite do administračného rozhrania stránok. Tu nájdete zoznam stránok ktoré boli automaticky vytvorené pluginom Theme My Login.
Premenujte si ich do slovenčiny a poprípade si ich aj upravte. Môžete si ich upraviť napríklad tak, že do registračnej stránky pridáte informačný text o tom čo návštevníci získajú registráciou na Vašom webe.
Poznámka: Pri úprave týchto stránok neodstraňujte z tela stránky short kódy. Je to text ohraničený hranatými zátvorkami.
4. V ďalšom kroku vojdite do nastavení pluginu Theme My Login. Urobíte to tak, že v sekcii Nastavenia si rozkliknete podponuku TML.
Na stránke s nastaveniami tohto pluginu nájdete všeobecné nastavenia a moduly.

Všeobecné nastavenia

Vo všeobecných nastaveniach môžete nastaviť načítanie CSS štýlov a spôsob prihlasovania.
Začiarkávacie pole "Stylesheet – Enable “theme-my-login.css" povolí, alebo zakáže načítanie CSS štýlov zo súboru theme-my-login.css.
Prepínač Login Type umožňuje nastaviť 3 nasledovné spôsoby prihlasovania.
Username or E-mail: Umožní registrovaným používateľom prihlásiť sa pomocou užívateľského mena, alebo e-mailovej adresy.
Username only: Umožní zaregistrovaným používateľom prihlásiť sa iba pomocou užívateľského mena.
E-mail only: Umožní prihlásenie iba pomocou e-mailu.

Moduly

Moduly rozširujú funkcionalitu pluginu Theme My Login. Po aktivovaní modulu v sekcii TML pribudne ďalšia podponuka s nastaveniami povoleného modulu.

Enable Custom E-mail:

Táto voľba umožní nastaviť vlastné e-maily, ktoré budú registrujúcim návštevníkom odoslané po dokončení registrácie. Samozrejme e-mail je možné nastaviť aj pre administrátora.

Enable Custom Passwords:

Táto voľba umožní registráciu s heslom. Po zapnutí tohto modulu budú do registračného formulára pridané heslové polia pre zadanie hesla a zopakovanie hesla. Pri tejto konfigurácii si návštevníci budú môcť nastaviť heslo v registračnom formulári.

Enable Custom Redirection:

Tento modul dovolí nastaviť vlastné presmerovanie po prihlásení, alebo odhlásení. Po zapnutí tohto modulu Vám v sekcii TML pribudne podponuka "Redirection ". Tu môžete pre každú používateľskú rolu nastaviť individuálne URL adresy kam budú používatelia po prihlásení, alebo odhlásení presmerovaní.

Enable Custom User Links:

Pomocou tohto modulu s použitím widgetu My Theme Login, budete môcť pridať pre každého používateľa vlastné odkazy.

Enable reCAPTCHA:

Modul ako už jeho názov napovedá, integruje captchu do registračného formulára.

Enable Security:

Tento modul Vám umožní nastaviť 3 bezpečnostné nastavenia. Nájdete ich v sekcii TML v podponuke Security.
Napríklad v sekcii "Private Site",začiarknutím voľby "Require users to be logged in to view site", obsah Vášho webu bude sprístupnení iba prihláseným používateľom.

Enable Themed Profiles:

Umožní používateľom nastaviť svoj používateľský účet.

Enable User Moderation:

Vďaka tomuto modulu pridáte do registrácie ďalšie kroky, ktorými registrujúci návštevník bude musieť prejsť. Napríklad do registračného procesu môžete pridať e-mailovú notifikáciu, alebo môžete ho nastaviť tak, že registráciu bude schvaľovať administrátor.
Na záver ešte spomeniem, že prihlasovací formulár do postranného panelu pridáte aj pomocou widgetu Theme My Login. Defaltnom nastavení poskytne prihlásenie, registráciu a reset hesla.