Užitočné skratky programu VLC

Aj VLC media player môžete ovládať ľahko a rýchle bez zložitých postupov. Stačí vedieť pár užitočných príkazov a prácu s programom VLC si obľúbite ešte viac. V tomto článku Vám predstavím zopár mojích obľúbených, ktoré verím, že dobre poslúžia aj Vám.
Control + f: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie ľubovolného priečinka s videami, alebo hudbou.
Medzerník: Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
S: Ukončí prehrávanie.
Poznámka: Po zadaní príkazu "s" bude video alebo audio prehrávané od začiatku.
F: prepne prehrávané video do režimu celej obrazovky.
Esscape: Ukončí zobrazovanie na celú obrazovku.
Z: Zapne režim zoomovania (približovania).
Poznámka: S použitím klávesu Shift vyvoláte opačný efekt.
Control + šípka na hor: Zvýši hlasitosť.
Control + šípka na dol: Zníži hlasitosť.
m: Vypnutie, alebo zapnutie zvuku.
+: Spustí rýchlejšie prehrávanie.
-: Spustí pomalšie prehrávanie.
=: Vráti prehrávanie na normálnu rýchlosť.
Alt + ľavá šípka: Krátky skok späť
Alt + pravá šípka: Krátky skok dopredu.
Control + ľavá šípka: Väčší skok späť
Control + pravá šípka: Väčší skok dopredu.
Control + Alt + ľavá šípka: Dlhý skok späť.
Control + Alt + pravá šípka: Dlhý skok dopredu.
N: Spustí nasledovnú položku.
P: Spustí predošlú položku.
R: Zapína, alebo vypína náhodný výber.
Shift + s: Vytvorí snímku s videa.
Control + t: Umožní prejsť na čas.
Control + p: Zobrazí rôzne nastavenia programu.
Poznámka: Tu môžete ovplivniť nastavenia pre Rozhranie, zvuk, video, kodeky, klávesové skratky a nájdete tu aj resetovacie tlačidlo ktoré Vám vráti program späť do defaltných nastavení.
Tip: VLC Vám umožní nadefinovať aj vlastné skratky.
1. Príkazom Control + p spustite nastavenia programu.
2. V nastaveniach sa prepnite na kartu klávesových skratiek.
Tu nájdete zoznam všetkých funkcií s priradenými klávesovými skratkami.