Užitočné príkazy na rýchle spúšťanie systémových nastavení, programov a priečinkov

Vedeli ste, že vo všetkých verziách systému Windows príkazom Windows + r vyvoláte aplikáciu Run, z ktorej môžete spúšťať nielen editor registrov, príkazový riadok, ale aj rôzne systémové nastavenia, programy a priečinky?
Táto funkcionalita je užitočná najmä pre tých, ktorým sa napríklad pri konfigurácii systému po jeho nainštalovaní nechce neustále preklikávať cez Štart \ Ovládacie Panely a ďalšie nastavenia.
V tomto článku Vám predstavím užitočné príkazy na rýchle spúšťanie systémových nastavení, programov a často používaných priečinkov. Tieto príkazy môžete využiť vo Windows8 a Windows 10.
Pred použitím každého príkazu stlačte klávesovú skratku Windows r a vpíšte príkaz, alebo ho skopírujte a vložte. Po stlačení klávesy Enter sa príkaz vykoná.

Ako pridať na plochu ikony Ovládací Panel a Tento Počítač?

V prvom kroku predpokladám, že si budete chcieť popridávať na plochu ikony, ktoré budú odkazovať na ovládací panel a Tento počítač.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

shell:AppsFolder

Otvorí sa Vám zoznam všetkých nainštalovaných programov. Z tohto umiestnenia si vytvoríte požadované ikony na plochu.

Vypnutie kontroly používateľských kont

V ďalšom kroku vypínam kontrolu používateľských kont, ktorá otravuje pri inštalovaní akejkoľvek aplikácie.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

useraccountcontrolsettings

V nastaveniach kontroly používateľských kont úroveň oznámení nastavte na nulu a kliknite na OK.

Vypnutie hesla na prihlasovacej obrazovke

V treťom kroku vypínam heslo na prihlasovacej obrazovke. Ak sa tiež chcete zbaviť hesla na prihlasovacej obrazovke, môžete to urobiť nasledovným postupom:
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

netplwiz

Tu odčiarknite voľbu Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla a kliknite na OK.

Ako zobraziť prípony súborov

V ďalšom kroku nastavím Windows Prieskumníka tak, aby zobrazoval prípony súborov. Podľa prípony súboru viem o aký typ súboru sa jedná a preto chcem aby mi ich Prieskumník zobrazoval. Toto nastavenie nájdete v Možnostiach priečinka na karte Zobrazení.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

control folders

Tu na karte zobrazení odčiarknite voľbu Skryť prípony známych súborov-ON a kliknite na OK.

Ako predvoliť obľúbené aplikácie

V ďalšom kroku inštalujem Antivírus a obľúbené programy, ktoré bežne používam pri každodennej práci s počítačom. Samozrejme, že chcem aby tieto obľúbené aplikácie boli predvolené. To znamená, že ak kliknem na hudobný súbor tak chcem aby sa spustil v prehrávači Winamp, textový súbor v textovom editore Akelpad a pod. Obľúbené aplikácie si predvolíte nasledovným postupom:
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

computerdefaults

Týmto príkazom vojdete do nastavení predvolených programov, kde si môžete predvoliť prehrávač hudby, zobrazovač obrázkov, prehrávač videí, taktiež určiť ktorý webový prehliadač bude predvoleným a pod.

Import nastavení jednotlivých programov

V ďalšom kroku naimportujem nastavenia pre Firefox, Filezillu, Thunderbird a ďalšie aplikácie. Aby ste tak mohli urobiť musíte si najprv zobraziť adresárové umiestnenie, kam si väčšina programov ukladá svoje konfiguračné profily.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

%appdata%

Do tohto adresárového umiestnenia si môžete nastavenia nielen importovať, ale aj z neho vytvárať zálohy s nastaveniami jednotlivých programov.

Prechod počítača do režimu spánku

Po nainštalovaní systému taktiež mením čas prechodu počítača do režimu spánku. Toto nastavenie je ukryté v možnostiach napájania.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

powercfg.cpl

V možnostiach napájania kliknite na položku s názvom Zmeniť čas prechodu počítača do režimu spánku.

Aktivácia systému

Ak ste počas inštalácie systému nezadali aktivačný kód, tak môžete ho zadať kedykoľvek po zadaní tohto príkazu:
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

slui

Po zadaní tohto príkazu v aktivačnom okne môžete zadať Váš kód Product Key a tak aktivovať systém.

Inštalácia jazyka

Kúpili ste si nový notebook s anglickou verziou systému? V takom prípade nasledujúci príkaz je určený najmä Vám.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

lpksetup.exe

Týmto príkazom spustíte rozhranie určené na inštaláciu a predvolenie ďalších jazykov.

Odobranie nepotrebných programov

Ak ste si kúpili notebook s pred inštalovaným systémom Windows, tak v takom prípade ako bonus získavate slušnú zbierku softvérového balastu od výrobcu. Zbaviť sa ho môžete nasledovným postupom:
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

appwiz.cpl

Týmto príkazom spustíte Programy a súčasti odkiaľ môžete odinštalovať nepotrebné aplikácie.

Po spustení počítača

Čím viac programov do systému nainštalujete, tým dlhšie mu bude trvať kým sa spustí. Problém je v tom, že mnoho programov sa automaticky pridá do zoznamu automaticky spúšťaných programov.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

msconfig

Spustí sa Vám konfigurácia systému kde v záložke Startup si môžete nechať zobraziť kompletný zoznam spúšťaných programov. V ňom neželané programy môžete povypínať.

Úroveň hlasitosti

Nastavenia pre úroveň hlasitosti sú ukryté v oblasti oznámení no môžete ich rýchle otvoriť aj nasledujúcim príkazom.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

sndvol

Týmto príkazom otvoríte zmiešavač hlasitosti, kde nájdete posuvníky pre pridanie, alebo ubranie hlasitosti nie len pre samotný systém, ale aj iné programy využívajúce zvuk.

Prehrávacie zariadenia

Máte viac zvukových kariet a potrebujete určiť, ktorá z nich bude predvolená?
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

control mmsys.cpl

Po zadaní tohto príkazu sa Vám zobrazia nastavenia, v ktorých si môžete predvoliť a nakonfigurovať požadované prehrávacie zariadenie.

Zariadenia a tlačiarne

Potrebujete predvoliť tlačiareň, zobraziť tlačové úlohy, nastaviť predvoľby tlače alebo riešiť ďalšie nastavenia týkajúce sa tlače? Ak áno, tak použite nasledovný príkaz.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

control printers

Týmto príkazom otvoríte priečinok s nastaveniami tlačiarne.

Dátum a čas

Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

timedate.cpl

V týchto nastaveniach si upravíte aktuálny dátum a údaje o časovom pásme.

Vlastnosti počítača

Potrebujete vojsť do vlastností počítača?
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

sysdm.cpl

Tu môžete upraviť názov počítača a ďalšie jeho vlastnosti.

Sieťové pripojenia

Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

ncpa.cpl

Týmto príkazom si zobrazíte nastavenia sieťového a internetového pripojenia

Obnova systému

Potrebujete systém vrátiť do predošlého stavu? Urobiť to môžete cez Obnovu systému.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

rstrui

Po zadaní tohto príkazu sa zobrazí sprievodca, ktorý Vás prevedie celým procesom obnovenia.

Používateľský priečinok

Tento priečinok si otvoríte jednoduchým krátkym ľahko zapamätateľným príkazom.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a zadajte príkaz:

..

Ako vidíte iba dve bodky Vám postačia na otvorenie priečinka všetkých užívateľov.

Jednoznakový príkaz na otvorenie lokálneho disku

Článok nakoniec ukončím jednoznakovým príkazom.
Stlačte klávesovú skratku Windows r a vpíšte: opačné lomítko. Opačné lomítko sa píše skratkou Pravý Alt + q.
Príkazy ako regedit, cmd, services.msc, sú už tak známe, že ich ani nepopisujem.