Užitočné klávesové skratky programu Nvda

Každý kvalitný program má klávesové skratky na urýchlenie a zjednodušenie práce s programom. V tomto článku sa zoznámite s užitočnými skratkami programu Nvda, ktorý sprístupňuje prácu s PC nevidiacim užívateľom.
Väčšina klávesových skratiek NVDA je kombináciou kláves Nvda s inými klávesmi. Kláves Nvda môže byť buď Insert, alebo Capslock.
Predvolený je kláves Insert. Ak používate Nvda na notebooku, je lepšie si nastaviť v dialógu Vitajte v Nvda, Capslock ako predvolený kláves programu Nvda.

všeobecné skratky nvda

Control Alt n: Spustí program.
Control q: Ukončí program.
Control + Nvda + g: Spustí dialóg so všeobecnými nastaveniami programu.
Poznámka: Vo všeobecných nastaveniach nastavíte automatické spustenie programu nie len pri prihlasovacej obrazovke, ale aj po prihlásení do Windows.
Nvda + n: Vyvolá hlavnú ponuku programu.
Poznámka: Z tejto ponuky môžete pristupovať k nastaveniam, nástrojom, k pomocníkovi a pod.
Nvda + f12: Oznámi aktuálny čas. Stlačením dva krát rýchle za sebou oznámi aktuálny dátum.
Nvda + t: Vysloví názov okna v ktorom sa nachádzate. Stlačením 2 krát rýchle za sebou ho vyhláskuje a tri krát rýchle za sebou jeho názov skopíruje do schránky.
Nvda + c: Program prečíta aktuálny text skopírovaný vo Windows schránke.
Nvda + b: Prečíta obsah aktuálneho okna v popredí. Užitočné pri dialógových oknách.
Nvda + End: Prečíta stavový riadok.
Poznámka: Túto skratku môžete využiť napr. V programe Nero Burning Rom, na overenie veľkosti kompilácie, ktorú sa chystáte vypáliť.
Nvda + Shift + b: Prečíta stav nabitia batérie.
Nvda + s: Prepína medzi troma režimami. Súto režim ticho, režim pípanie, a režim reč.
Poznámka: Režim ticho môžete využiť napríklad pri počúvaní hudby, pri počúvaní internetových rádiív programe Tapin radio, alebo pri strihaní audio stopy v programe Audacity a pod.
Nvda + Control + v: Vyvolá dialóg pre nastavenie hlasu. Môžete nastaviť rýchlosť čítania, hlasitosť, výšku, intonáciu, interpunkciu...
Nvda + Control + d: Vyvolá nastavenia pre čítanie textu.
Nvda + Control + s: Vyvolá dialóg pre výber hlasového výstupu.

skratky programu Nvda pri práci s textom v textových editoroch:

Nvda + dolná šípka: Prečíta text od pozície systémového kurzora do konca textu, pri čom sa systémový kurzor posúva.
Nvda + Horná šípka: Prečíta aktuálny riadok. Stlačením 2 krát rýchle za sebou ho vyhláskuje.
Nvda + f: Vysloví vlastnosti aktuálneho textu ako sú typ, farba, veľkosť, zarovnanie...
Nvda + 2: Vypne alebo zapne výslovnosť vpisovaných znakov.

Užitočné skratky Nvda pri prehliadaní webu

Nasleduje zoznam skratiek pomocou ktorých sa môžete pohybovať a orientovať rýchlejšie po internetových stránkach.

Nadpisy:

H: Prejde na nasledujúci nadpis.
Shift + h: Prejde na predchádzajúci nadpis.
1, alebo Shift + 1: Pohyb po nadpisoch úrovne 1.
2, alebo Shift 2: Pohyb po nadpisoch úrovne 2.
3, alebo Shift + 3: Pohyb po nadpisoch úrovne 3.

Odkazy:

K: Nasledujúci odkaz.
Shift + k: Predchádzajúci odkaz.
U: Nasledujúci nenavštívený odkaz
Shift + u: Predchádzajúci nenavštívený odkaz.
V: Nasledujúci navštívený odkaz.
Shift + v: Predchádzajúci navštívený odkaz.
Nvda + F7: Zobrazí zoznam všetkých odkazov.

Zoznamy:

L: Nasledujúci zoznam.
Shift + l: Predchádzajúci zoznam
I: Nasledujúca položka zoznamu
Shift + i: Predchádzajúca položka zoznamu.

Tabuľky:

T: Nasledujúca tabuľka
Shift + t: Predchádzajúca tabuľka.

Formuláre:

Formulárové prvky sú Editačné polia, tlačidlá, prepínače, zaškrtávacie polia a zoznamové rámiky, s ktorými sa bežne stretávame takmer na každej webstránke.
F: Nasledujúci formulárový prvok.
Shift + f: Predchádzajúci formulárový prvok.
E: Nasledujúce editačné pole.
Shift + e: Predchádzajúce editačné pole.
B: Nasledujúce tlačidlo.
Shift + b: Predchádzajúce tlačidlo.
X: Nasledujúce zaškrtávacie pole.
Shift + x: Predchádzajúce zaškrtávacie pole.
R: Nasledujúci prepínač.
Shift + r: Predchádzajúci prepínač.
C: Nasledujúce výberové pole.
Shift + c: Predchádzajúce výberové pole.
Medzerník, alebo Enter: Aktivuje formulárový režim.
Poznámka: Formulárový režim je potrebné aktivovať napr. pri vyplnení prihlasovacieho formulára a iných formulárov, ktoré obsahujú editačné polia, alebo výberové polia.
Escape: vypne formulárový režim.
Tip: Chcete si zobraziť zoznam všetkých príkazov programu Nvda?
1. Zadajte príkaz "Nvda + n".
2. Hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na položku s názvom "Pomocník" a šípkou v pravo ho rozbalte.
3. Dolnou šípkou prejdite na položku s názvom "Zoznam Príkazov"a odentrujte.