USB Flash Security: Jednoduché zaheslovanie USB kľúčov

Ak so sebou na USB kľúčoch prenášate firemné, alebo akékoľvek iné osobné citlivé dáta, potom Vám odporúčam ochrániť ich heslom. Je pravda, že pri odcudzení, alebo strate zašifrovaného USB kľúča síce oň prídete, no Vaše súkromie bude aj naďalej chránené. V predošlom článku som na šifrovanie USB kľúčov predstavil aplikáciu SanDisk SecureAccess, no tú je možné používať len pri kľúčoch značky SanDisk. V tomto článku predstavím univerzálny nástroj USB Flash Security použiteľný aj s inými značkami USB kľúčov.
Aplikáciu USB Flash Security si môžete stiahnuť buď z oficiálnej stránky programu kashu-sd.co.jp/en, alebo kliknutím na tento odkaz.
Celá inštalácia a použitie programu spočíva v troch krokoch. V prvom kroku je potrebné nainštalovať program do počítača. Po nainštalovaní a spustení programu je potrebné z rozhrania programu nainštalovať program na USB kľúč. Na záver v treťom kroku keď je už program na kľúči nainštalovaný môžete pristúpiť k odomknutiu virtuálneho disku kliknutím na súbor "UsbEnter.exe".
 

Inštalácia programu USB Flash Security do PC

 
1. Stiahnutý program rozbaľte zo zip archívu a spustite inštaláciu kliknutím na súbor "UsbEnter_Setup.exe".
2. V prvom uvítacom okne inštalátora pokračujte tlačidlom Next.
Úvodné okno inštalátora
3. V ďalšom okne inštalátora je potrebné odsúhlasiť licenčné podmienky, preto položku "Do not agree" prepnite na "Agree" a pokračujte tlačidlom "Next".
Súhlas s licenčnými podmienkami
4. Ďalšie okno inštalátora informuje o tom, že program je pripravený na spustenie inštalácie. Pokračujte tlačidlom "Next".
Spustenie inštalácie
5. Posledné okno inštalátora informuje o úspešnom nainštalovaní programu nasledovnou hláškou: USB Flash Security has been successfully installed. Kliknutím na tlačidlo "Close" ho uzavriete.
Info o nainštalovaní programu
 

Po spustení programu

 
Po spustení programu sa spustí jednoduché a prehľadné používateľské rozhranie dobre ovládateľné cez klávesnicu a klávesové skratky. Toto rozhranie je dobre prístupné taktiež aj pre špeciálne čítacie programy Nvda a Jaws.
Po spustení programu
Aplikácia USB Flash Security automaticky detekuje všetky pripojené USB kľúče a každý kľúč zobrazuje v samostatnej záložke.
 

Inštalácia programu USB Flash Security na USB kľúč

 
1. Po spustení programu šípkami vyberte USB kľúč, do ktorého chcete nainštalovať program „USB Flash Security“, a po vybratí kliknite na tlačidlo Install.
2. Následné okno informuje o tom, že po nainštalovaní programu všetky údaje zo zariadenia budú odstránené. Ak ich máte zálohované pokračujte tlačidlom OK.
Prvé okno inštalátora pri inštalácii na USB
3. Na ďalšej obrazovke zadajte požadované heslo s ktorým si chcete chrániť dáta.
Nastavenie hesla
4. Ďalšie okno informuje o kapacite USB kľúča a o vytvorení diskového oddielu s veľkosťou 4 GB, do ktorého bude program nainštalovaný. Začiarknutím voľby "I have confirmed the contents" potvrdíte prečítanie tohto dialógu a po začiarknutí pokračujte tlačidlom Next.
Informatívne okno o kapacite a vytvorení nového diskového oddielu
5. Predposledné okno inštalátora informuje o sformátovaní USB kľúča. Aby ste mohli pokračovať začiarknite voľbu "It doesn't matter that data disappear" a po začiarknutí tlačidlom "Begin the installation" spustíte proces formátovania a inštalovania programu.
Spúšťanie inštalácie
6. Záverečné okno informuje o kompletnej inštalácii správou "Install completed.". Tlačidlom Cancel ho zavriete.
Info o úspešnomnainštalovaní na USB
 

Odomknutie virtuálneho disku USBENTER

 
Po nainštalovaní programu Vám v oblasti diskových oddielov pribudne diskový oddiel s názvom USBENTER. Aby bolo do neho možné kopírovať dáta je potrebné ho najprv odomknúť nasledujúcim postupom:
1. V rozhraní Windows prieskumníka kliknite na diskovú oblasť USBENTER.
2. V diskovej oblasti USBENTER, pokračujte kliknutím na súbor UsbEnter.exe.
3. V prihlasovacej obrazovke do poľa Password  zadajte heslo a kliknite na OK.
Zadanie hesla
Poznámka: Program bude od Vás požadovať to heslo, ktoré ste zadali pri inštalácii programu na USB kľúč.
4. Po zadaní správneho hesla a kliknutí na OK sa automaticky otvorí odomknutá prázna disková oblasť USBENTERED , do ktorej už budete môcť popridávať všetky súbory ktoré chcete mať chránené heslom.
 

Odpojenie diskovej oblasti USBENTER

 
1. V hlavnom menu programu zvoľte Operation / Copy of Safely Remove tool a v následnom dialógu informujúcom o úspešnom spracovaní kliknite na OK.
Info o úspešnom spracovaní
Poznámka: Po tomto kroku program do priečinka USBENTER, nakopíruje súbor UsbExit.exe.
2. Otvorte si diskovú oblasť USBENTERED a v nej nájdete už spomenutý súbor UsbExit.exe.
exit súbor v priečinku USBENTER
3. Kliknite na uvedený súbor a v následnom dialógu bezpečného odstránenia vyberte či chcete požadovanú oblasť ukryť (Hide the protected area), alebo ju úplne odpojiť (Safely remove).
Dialóg bezpečného odpojenia
Poznámka: Pri budúcom odpájaní tejto diskovej oblasti krok 1 aplikovať nebude potrebné, pretože súbor UsbExit.exe ostane v nej uložený.
 

Odinštalovanie programu USB Flash Security z USB kľúča

 
Ak budete chcieť Váš USB kľúč vrátiť do defaltných nastavení, potom budete musieť aplikáciu USB Flash Security z neho odinštalovať nasledovným postupom:
1. Otvorte si diskovú oblasť USBENTERED a v nej kliknite na súbor UsbExit.exe.
2. V dialógu bezpečného odpájania zvoľte voľbu pre ukrytie diskového oddielu "Hide the protected area.
Vybratá voľba pre ukrytie diskovej oblasti
3. V  rozhraní programu USB Flash Security v hlavnom menu zvoľte  Operation / Uninstall...
Odinštalovanie s USB kľúča
4. V následnom dialógu informujúcom o odstránení programu z kľúča pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.
5. Posledné okno informujúce o úspešnom odinštalovaní zavrite kliknutím na tlačidlo OK.
 

Záverečné zhrnutie

 
S používateľského hľadiska túto aplikáciu hodnotím ako jednoduché softvérové riešenie, pomocou ktorého bez problémov zaheslujete akýkoľvek USB  kľúč.
Jeho nevýhodou je ale fakt, že vo free verzii dokáže vytvoriť diskovú oblasť iba vo veľkosti 4 GB.