Úprava poradia systémov v zavádzači Grub

Ak ste si vedľa Windowsu nainštalovali Linux v takom prípade po zapnutí počítača sa Vám zobrazí tabuľka pre výber operačného systému.

Ponuka pre výber systému po zapnutí počítača v predvolenom nastavení čaká 10 sekúnd a po uplynutí desiatich sekúnd dôjde k nabootovaniu nie Windowsu, ale Linuxu.

Po zapnutí počítača v ponuke pre výber systému Ubuntu na prvom mieste

Deje sa to preto, lebo po nainštalovaní Linuxu sa v zavádzači Grub automaticky Linux nastaví na prvé miesto.

Samozrejme existuje niekoľko spôsobov ako si poradie systémov môžete upravovať, no asi tú najjednoduchšiu ponúka aplikácia Grub Customizer.

Po nainštalovaní systému Ubuntu Mate medzi predinštalovanými aplikáciami ju nenájdete, no v termináli bez problémov si ju doinštalujete.

 

 

Inštalácia programu Grub Customizer

1. Spustite Terminál. Klávesová skratka na spustenie je Control + Alt + t.

Po spustení terminálu

2. Pridajte do repozitára nový zdroj nasledujúcim príkazom:

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer

Poznámka: Tieto príkazy si skopírujte skratkou Control + C a do terminálu ich vkladajte skratkou Control + Shift + v.

Po vložení prvého príkazu budete vyzvaní k zadaniu hesla. Vaše rootovské heslo je to ktoré ste si nastavili pri inštalácii systému.

3. Po pridaní zdroja aktualizujte repozitár príkazom:

sudo apt-get update

4. Na záver  spustíte inštaláciu požadovaného balíka nasledujúcim príkazom:

sudo apt-get install grub-customizer

Po vložení tohto príkazu stlačte y a stlačte Enter.

 

Vyhľadanie a spustenie programu

Po  týchto krokoch budete mať nainštalovaný Grub Customizer ku ktorému sa dostanete tak, že po stlačení Super klávesy si ho necháte vyhľadať počiatočnými písmenami.

Jednoducho stačí vpísať Gr prejsť dolnou šípkou na tlačidlo Grub Customizer a stlačte Enter.

Vyhľadanie aplikácie Grub Customizer

Pri spúšťaní tejto aplikácie bude overovaná Vaša totožnosť a preto pri jej spúšťaní bude od Vás požadovať heslo.

Po zadaní hesla a spustení programu sa ocitnete na karte konfigurácie zoznamu.

Po spustení programu Grub Customizer

Tu v stromovej tabuľke nájdete zoznam dostupných systémov ktorý sa zobrazí po zapnutí počítača.

 

 

Zopár užitočných skratiek:

 

Po jednotlivých položkách zoznamu prechádzajte hornou a dolnou šípkou.

Klávesami Home a End sa presuniete na prvú, alebo poslednú položku zoznamu.

Klávesovou skratkou Control + u vybratú položku budete presúvať smerom na hor.

Klávesovou skratkou Control + d vybratú položku budete presúvať smerom na dol.

Keďže v stromovej tabuľke systémov bude na poslednom mieste Windows, stačí najprv stlačiť samostatne End a potom zadávať klávesovú skratku Control + u až kým nebude Windows presunutý na prvom a teda predvolenom mieste.

Položka Windows presunutá na prvé predvolené miesto

Na záver si celú konfiguráciu uložíte skratkou Control + s.

 

 

Po zapnutí počítača

 

Po týchto nastaveniach po zapnutí počítača v tabuľke pre výber systému už bude Windows na prvom predvolenom mieste.

Po spustení počítača Windows na prvom mieste

Ponuka bude zobrazená 10 sekúnd a po ich uplynutí sa automaticky spustí Windows.

Tip: Ak Vám 10 sekundové čakanie nevyhovuje, môžete si ho upraviť v aplikácii Grub Customizer na karte Všeobecných nastavení.

Všeobecné nastavenia programu Grub Customizer

Nevidiacim odporúčam dobu čakania nastaviť kľudne aj na 60 sekúnd.