TubeMate Downloader: Kvalitný sťahovač aj prehrávač videí zdarma

Ak Vás zaujalo nejaké video na portáloch Facebook, Vimeo, youtube, alebo iných stránkach a radi by ste si ho bez zložitého postupu stiahli do počítača, potom aplikácia TubeMate Downloader je určená práve Vám. Ako už napovedá názov programu TubeMate Downloader umožňuje rýchle a jednoduché sťahovanie videí a to nie len z youtube.
Súčasťou tejto aplikácie je aj multimediálny prehrávač TubeMate Player, ktorý môžete používať ako multimediálny prehrávač video a audio súborov. Obe aplikácie majú jednoduché používateľské rozhranie, ktoré je dobre ovládateľné aj cez klávesnicu a klávesové skratky.
Ďalším atribútom, ktorému sa potešia najmä zrakovo postihnutí a nevidiaci používatelia je ten, že rozhranie týchto programov je  dobre prístupné aj pre špeciálne programy na čítanie z obrazovky.
 

Stiahnutie a inštalácia programu TubeMate Downloader

 
Program si môžete stiahnuť buď z jeho domovskej stránky tubemate-download.com, alebo prostredníctvom tohto odkazu.
Inštaláciou programu ako to už u jednoduchých aplikáciách býva prejdete niekoľkými kliknutiami. Inštalačný sprievodca sa pýta na adresárové umiestnenie, na umiestnenie v ponuke Štart, vytvorenie ikony na plochu, priradenie súborov...
Úvodné okno inštalátora
Po nainštalovaní programu Vám na ploche pribudnú zástupné ikony TubeMate Downloader a TubeMate Player.
 

Sťahovanie videí pomocou TubeMate Downloader

 
Sťahovanie videí z youtube, alebo iných portálov pri použití programu TubeMate Downloader je naozaj jednoduché.
V prvom kroku je potrebné skopírovať si URL adresu požadovaného videa.
Po tomto úkone stačí iba spustiť program, do formulára pre vloženie a nastavenie videa vložiť URL adresu videa, uprestniť jeho výsledné parametre a tlačidlom Download Now spustiť sťahovanie.
Rozhranie programu
Program sťahované videá defaltne ukladá do priečinka s videami.
V spomenutom formulári je možné upraviť rozlíšenie, formát a priečinok pre uloženie videí.
Podpora video a audio formátov do ktorých môžete sťahované video skonvertovať je pestrá.
Podporované formáty
Zaujímavá je aj voľba Download playlist if possible, ktorá umožňuje sťahovať celé playlisty.
 

Prehrávač TubeMate Player

 
Ako som už spomenul, inštalátor tohto programu nainštaluje aj multimediálny prehrávač TubeMate Player, ktorý ľahko a jednoducho môžete ovládať nasledujúcimi klávesovými skratkami:
Control + Shift + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie priečinka.
Control + p: Spúšťa, a pozastavuje prehrávanie.
Control + pravá šípka: Posun o 10 sekúnd vpred.
Control + ľavá šípka: Posun o 10 sekúnd späť.
Control  b: Prechod na predchádzajúcu položku.
Control  f: Prechod na nasledujúcu položku.
F: Prispôsobí veľkosť okna.
Alt  Enter: Zobrazí video na celú obrazovku.
F9 a f 10: Uberanie a pridávanie hlasitosti.
Rozhranie prehrávača
Ďalšie klávesové skratky nájdete v nápovede programu.