Speech History ; história 100 posledných vyslovených položiek programom Nvda

Možno sa Vám už niekedy pritrafilo, že pri spustení nejakého programu sa na miesto programu zobrazila chybová správa ku ktorej ste sa bežnými klávesovými skratkami na čítanie nevedeli dostať a prečítať si ju ešte raz alebo po prípade si ju skopírovať do schránky.
S týmto sa môžete mnoho krát stretnúť ak napríklad chcete si nainštalovať program, no nemáte v systéme nainštalované súčasti ktoré program požaduje.
Chybová správa Vás síce o tom informovať bude no ľahko sa Vám môže stať že k tejto správe sa bežnými skratkami na čítanie nebudete vedieť dostať a prečítať si ju ešte raz.
No a práve v takejto situácii pomáha doplnok Speech History.
Po doinštalovaní tohto doplnku klávesovými skratkami Shift + F11 a Shift + F12 budete prechádzať históriou 100 naposledy vyslovených položiek programom Nvda
Keď budete na požadovanej položke ako napríklad už na spomenutej chybovej správe, tak stlačením klávesy F12 si ju skopírujete do schránky.