Používateľský účet:

Špeciálne znaky na slovenskej klávesnici

Písanie špeciálnych znakov a symbolov na slovenskej klávesnici, prostredníctvom pravého tlačidla Alt je skutočne jednoduché a praktické.

Je pravdou, že v bežnom texte si vystačíte so znakmi zavináča (@) alebo eura (€). No ak začnete programovať, písaniu špeciálnych znakov sa nevyhnete.

Pri písaní špeciálnych znakov a symbolov nie je potrebné prepínanie medzi slovenskou a anglickou klávesnicou.

 • Pravý Alt + v = @
 • Pravý Alt + c = &
 • Pravý Alt + x = #
 • Pravý Alt + , = <
 • Pravý Alt + . = >
 • Pravý Alt + - = *
 • Pravý Alt + f = [
 • Pravý Alt + g = ]
 • Pravý Alt + b = {
 • Pravý Alt + n = }
 • Pravý Alt + q = \
 • Pravý Alt + w = |
 • Pravý Alt + e = €
 • Pravý Alt + ô = $
 • Pravý Alt + p = '

Špeciálne znaky sa dajú napísať aj pomocou ASCII kódov tak, že podržíte ľavú klávesu Alt a na num klávesnici vyťukáte dvoj, alebo viacmiestne číslo.

 • Ľavý Alt + 040 = (
 • Ľavý Alt + 041 = )
 • Ľavý Alt + 091 = [
 • Ľavý Alt + 093 = ]
 • Ľavý Alt + 64 = @
 • Ľavý Alt + 92 = \