Screen curtain: Clona obrazovky vo Windows pre používateľov programu Nvda

Používatelia apple zariadení pri používaní čítacieho softvéru VoiceOver, môžu kedykoľvek trojitým poklepom troma prstami kamkoľvek na obrazovke zapínať a vypínať clonu obrazovky. Používatelia programu Nvda v prostredí Windows majú túto funkcionalitu prístupnú až po nainštalovaní doplnku Screen Curtain.
Doplnok Screen Curtain umožňuje v rozhraní systému Windows používateľom čítacieho programu Nvda s nakonfigurovanou klávesovou skratkou spúšťať obrazovkovú clonu kedykoľvek keď budú potrebovať pracovať s citlivými údajmi ako napríklad pri registrácii, prihlasovaní, alebo čítaní e-mailov. Doplnok Screen Curtain dobre poslúži s ochranou súkromia napríklad aj v školách, v práci, alebo pri cestovaní.
 

Inštalácia doplnku Screen Curtain

 
Doplnok nainštalujete štandardným postupom cez správcu doplnkov. Ak máte Nvda nainštalovaný, po kliknutí na stiahnutý doplnok sa Vám automaticky spustí správca doplnkov, v ktorom klávesovou skratkou Alt + o spustíte inštaláciu doplnku.
Inštalácia doplnku Screen curtain
Pri prenosnej verzii sa k správe doplnkov dostanete tak, že po zadaní klávesovej skratky Nvda  n v ponuke Nvda zvolíte Nástroje / Spravovať Doplnky.
 

Klávesová skratka na zapínanie a vypínanie obrazovkovej clony

 
Po nainštalovaní doplnku Screen curtain je potrebné si nastaviť klávesovú skratku na zapínanie a vypínanie obrazovkovej clony.
1. Klávesovou skratkou Alt + n privolajte hlavné menu programu Nvda.
Ponuka programu Nvda
2. V hlavnom menu programu Nvda zvoľte možnosti / Klávesové skratky.
3. V stromovej štruktúre klávesových skratiek v sekcii Nástroje v položke Toggles screen curtain nastavte požadovanú skratku na zapínanie a vypínanie obrazovkovej clony.
Nastavenie klávesovej skratky 
Po nastavení klávesovej skratky môžete kedykoľvek podľa potreby zapínať a vypínať obrazovkovú clonu. Obrazovková clona funguje tak, že pri jej zapnutí na miesto stmavenej obrazovky sa zobrazí posledná snímka obrazovky, ktorá bola zachytená pri jej spustení.
Tip: Keď chcem prekryť citlivé údaje obrazovkovou clonou, tak najprv uzavriem všetky okná, skratkou Windows + m zobrazím plochu a potom pristúpim k zapnutiu obrazovkovej clony.
Pri tomto postupe zapnutá obrazovková clona bude stále zobrazovať iba plochu a vy kľudne môžete počas jej spustenia pristupovať do internet benkingu, alebo k iným citlivým údajom.
Zapnutie a vypnutie obrazovkovej clony Nvda oznamuje hláškami Screen curtain on a Screen curtain off.