SanDisk SecureAccess: Bezpečný trezor pre dáta uložené na USB kľúčoch SanDisk

V ďaka aplikácii SanDisk SecureAccess môžete so sebou bezpečne prenášať citlivé súkromné dáta na všetkých USB kľúčoch od spoločnosti SanDisk. Po spustení aplikácie SanDisk SecureAccess sa spustí sprievodca vytvorením virtuálneho trezoru, do ktorého si budete môcť popridávať všetky citlivé súbory ktoré chcete mať chránené heslom. Dáta uložené v tomto trezore budú vždy zobrazené až po zadaní hesla.
Pri použití tejto aplikácie dáta budú šifrované najnovšou technológiou a v prípade straty alebo poškodenia vášho SanDisk USB kľúča, nikto nebude mať prístup k Vašim súkromným alebo osobným dokumentom, fotografiám a iným súborom.
 

Vytvorenie súkromného virtuálneho trezora

 
1. Po spustení programu prvé okno sprievodcu Vás bude informovať o funkcionalite tohto softvéru. Pokračujte tlačidlom Next.
Okno s informáciami o programe
Poznámka: Občas sa môže stať, že po spustení programu pri dostupnosti novšej verzie na miesto uvedeného informatívneho okna sa Vám zobrazí dialóg s hláškou o dostupnosti novšej verzie (A new version of SanDisk SecureAccess is available).  Kliknutím na tlačidlo Cancel sa ho zbavíte.
Informatívne okno o novšej verzii
2. V druhom okne začiarknite licenčné podmienky "I accept the license terms" a pokračujte tlačidlom Next.
Okno s licenčnými podmienkami
3. Na ďalšej obrazovke zadajte osobné heslo pre váš súkromný trezor. Heslo musí mať najmenej 6 znakov a musí obsahovať číselné a abecedné znaky.
Vytvorenie hesla
4. V ďalšom okne máte zobrazenú nápovedu akými spôsobmi je možné spravovať súbory vo virtuálnom trezore.
Okno s nápovedou
 Ak chcete aby pri budúcich spusteniach Vás program tohto dialógu ušetril, začiarknite voľbu "Do not show again". Po kliknutí na Next sa Vám zobrazí rozhranie virtuálneho trezora, do ktorého si môžete popridávať požadované súbory.
Po spustení programu

Pridávanie súborov

 
Vidiaci používatelia do virtuálneho trezora si môžu  popreťahovať súbory pomocou myši. Zrakovo postihnutí, alebo nevidiaci používatelia obsluhujúci počítač pomocou klávesnice a klávesových skratiek môžu postupovať nasledovne:
1. V rozhraní Windows prieskumníka si nájdite požadovaný súbor a po jeho vybratí zadajte skratku Shift + Kontext menu.
Vyvolané kontextové menu
2. V zobrazenom kontext menu zadajte samostatne znak c. Tým skopírujete cestu umiestnenia vybratého súboru do schránky.
3. V rozhraní aplikácii SanDisk SecureAccess zvoľte menu File / Add File.
4. Do následného dialógu pre vyhľadanie súborov vložte obsah schránky a stlačte Enter.
Vyhľadanie súboru
5. Na ďalšej obrazovke sa Vám zobrazí Potvrdzujúci dialóg o ponechaní, alebo odstránení pôvodného súboru. Defaltne bude prednastavená voľba na Nie. Pokračujte Enterom.
Potvrdzujúci dialóg o ponechaní, alebo odstránení súboru
 

Správa súborov

 
Súbory uložené vo virtuálnom trezore môžete vyhľadávať buď šípkami, alebo počiatočnými písmenami. Na zoznam súborov sa dostanete klávesovou skratkou Tab, alebo Shif + Tab.
Akýkoľvek súbor, alebo priečinok si z virtuálneho trezora skopírujete klávesovými skratkami na kopírovanie Control + c a Control + v.
 

Popis tlačidiel

 
Súbory uložené v rozhraní virtuálneho trezora môžete spravovať aj pomocou nasledovných tlačidiel:
Add File: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a pridanie súborov.
New Folder: Vyvolá dialóg na vytvorenie priečinka.
Copy: Kopíruje vybratý priečinok, alebo súbor.
 Cut: Vystrihne vybratý priečinok, alebo súbor.
Paste: Vloží obsah schránky.
Go Home: Prechod do domovského priečinka.
Go Back: Prechod do nadradeného priečinka.
K týmto tlačidlám sa dostanete skratkami Tab, alebo Shift + Tab. Na záver už len spomeniem, že po ukončení a opätovnom spustení programu bude program od Vás požadovať heslo.
Prihlasovacia obrazovka po spustení programu