Radiotray: Náhrada za TapinRadio v systéme Ubuntu

V prostredí Windowsu na prehrávanie internetových rádií už dlhodobo používam prenosnú verziu programu TapinRadio, no keďže táto aplikácia je vytvorená len pre platformu Windows tak v systéme Ubuntu Mate LTS som siahol po jednoduchej a nenáročnej aplikácii RadioTray.
Hneď ale na úvod musím poznamenať že RadioTray je určený len na prehrávanie internetových rádií. Nahrávanie a rôzne ďalšie funkcie ktorými disponuje už spomenuté TapinRadio tu nenájdete.
Aj napriek tomuto nedostatku si myslím, že ak hľadáte softvér len na prehrávanie internetových rádií, tak RadioTray určite nie je zlou voľbou.
 

Inštalácia

 
Ako aj iné balíky aj tento bez problémov nainštalujete štandardným postupom v termináli príkazom
sudo apt-get install radiotray
Príkaz na nainštalovanie aplikácie RadioTray

Vyhľadanie a spustenie programu

 
Program po nainštalovaní spustíte buď cez hlavné menu / Zvuk a video, alebo si ho po stlačení Super klávesy vyhľadáte počiatočnými písmenami jeho názvu.
Vyhľadanie aplikácie RadioTray podľa počiatočných písmen jeho názvu 
Je len na Vás, ktorú možnosť využijete.
Poznámka: V distribúcii Ubuntu Mate LTS sa do hlavného menu dostanete skratkou Alt + F1.
 

Po spustení programu

 
Po spustení programu sa jeho ikona zobrazí v hornom paneli vedľa wifi sietí. Po jej rozbalení sa Vám zobrazí celé menu programu obsahujúce aj záložky s predvolenými internetovými rádiami.
Menu aplikácie RadioTray 
Poznámka: V distribúcii Ubuntu Mate LTS sa do horného panela dostanete skratkou Control + Alt + Escape.
V hornom paneli ľavou alebo pravou šípkou prechádzajte po jednotlivých položkách menu, až kým sa nedostanete na ikonu RadioTray a hornou, alebo dolnou šípkou ju rozbaľte.
 

Pridanie slovenských a českých internetových rádií

 
V zozname predvolených internetových rádií slovenské a české nenájdete, no v nastaveniach programu si ich bez problémov manuálne popridávate nasledovným postupom:
1. V menu aplikácie RadioTray zvoľte Nastavenia / nastavenie rádií.
Rozhranie programu RadioTray s úpravou staníc 
2. Na stránke s úpravou staníc pridajte najprv záložku a pomenujte ju napríklad Slovenské rádiá.
Dialóg na vytvorenie záložky v rozhraní programu RadioTray 
3. Po pridaní záložky pre slovenské rádia opäť na stránke s úpravou staníc popridávajte jednotlivé internetové rádiá. Pri pridávaní internetových rádií je potrebné vyplniť Názov stanice, URL a výberové pole Skupinu nastavte na Slovenské rádiá.
Dialóg pre pridanie internetového rádia
Po týchto úkonoch aplikáciu RadioTray ukončite a po jej opätovnom spustení v zozname záložiek nájdete aj záložku so slovenskými rádiami, ktoré ste
práve popridávali.
 

Import slovenských rádií

 
Ak sa Vám nechce manuálne pridávať jednotlivé stanice, tak práve pre Vás som vytvoril databázu slovenských rádií, ktorú si môžete naimportovať nasledovným postupom:
1. Stiahnite si súbor bookmarks.zip a rozbaľte ho do ľubovolného adresárového umiestnenia.
2. Skratkou Alt + Home otvorte Váš domovský priečinok a v ňom skratkou Control + h si nechajte zobraziť skryté súbory.
3. Po zobrazení skrytých súborov vojdite do adresárového umiestnenia .local / share / radiotray.
Obsah priečinka Radiotray 
4. V priečinku radiotray nájdete súbor "bookmarks.xml" obsahujúci databázu predvolených internetových rádií. Odstráňte ho a na miesto neho nakopírujte zo stiahnutého a rozbaleného zip archívu súbor bookmarks.xml, obsahujúci databázu slovenských rádií.
 
Po týchto krokoch po spustení aplikácie RadioTray v jeho menu nájdete záložku aj s najznámejšími slovenskými rádiami. Súbor s databázou rádií si zálohujte a po preinštalovaní systému budete si môcť bez problémov za pár sekúnd naimportovať databázu s Vašími obľúbenými rádiámi bez toho aby ste ich museli pridávať ručne.
 
Ak ste náhodou v zozname slovenských staníc nenašli  Vašu obľúbenú, tak môžete si ju pridať podľa vyššie uvedeného postupu. Po úprave staníc si nezabudnite súbor bookmarks.xml zálohovať.