Veľkosť textu

Aktuálna veľkosť: 100%

Navigácia

FTP klienti

Prenos súboroV cez FTP

Jedná sa o aplikácie umožňujúce prenos súborov medzi lokálnym počítačom a vzdialeným serverom. FTP klienta využijete napríklad pri inštalácii redakčných systémov a nahrávaní iných súborov na server.