Pridávame hudbu z počítača do iPhonu bez použitia kábla a aplikácie iTunes

V tomto návode Vám poradím ako si z počítača do iPhonu pridáte obľúbenú hudbu a to bez nutnosti inštalácie aplikácie iTunes a použitia kábla. Návod platí pre používateľov operačných systémov Windows, Linux aj Mac.
Skôr než sa do toho pustíte tak pripomeniem, že počítač aj iPhone musíte mať pripojené do rovnakej wifi siete.
V prvom kroku si do iPhonu nainštalujeme aplikáciu Foobar2000.
1. Vo Vašom iPhone spustite aplikáciu Appstore
2. Po spustení aplikácii v dolnej časti obrazovky poklepte na záložku Vyhľadať.
3. V hornej časti obrazovky do vstupného edit poľa zadajte názov požadovanej aplikácie a nechajte si ju vyhľadať. V našom prípade sa jedná o prehrávač Foobar.
4. V zobrazených výsledkoch hľadania nájdite Foobar2000 poklepte naň a nainštalujte si ho.
Po týchto krokoch bude Váš iPhone obohatený o prehrávač Foobar v ktorom je ešte potrebné nastaviť FTP prístup.
1. Po spustení aplikácii Foobar si necháme zobraziť nastavenia programu. Tie sa však skrývajú pod nepomenovaným tlačidlom. poklepte naň.
Poznámka: Voiceover Vám pri tomto tlačidle oznámi iba "Tlačidlo".
2. Na ďalšej obrazovke aktivujte tlačidlo FTP server.
3. V nastaveniach FTP servera budete musieť vyplniť polia User Name a Password.
Poznámka: User Name predstavuje ľubovolné používateľské meno a Password heslo.
4. V nastaveniach FTP servera taktiež začiarknite prepínače "Allow Write access" a "Server running".
Poznámka: Aby ste sa mohli pripojiť k tomuto FTP účtu, musíte mať počas FTP pripojenia zapnuté obe nastavenia.
5. Skôr než pristúpite k samotnému pripojeniu cez FTP zapamätajte, alebo zapíšte si port a IP adresu.
Port a IP adresa sú zobrazené v v aplikácii Foobar v nastaveniach FTP servera v dolnej časti obrazovky.

Prenos cez FTP:

Vo Vašom iPhone aplikáciu Foobar s nastaveniami FTP servera ponechajte otvorenú a na počítači s Windowsom, alebo Linuxom si spustite FTP klienta ako napríklad Filezillu.
Do poľa Hostiteľ zadajte IP adresu zariadenia.
192.168.1.6
Používateľské meno a heslo zadajte to ktoré ste zadali v predošlom kroku v nastaveniachFTP servera v aplikácii Foobar.
Port nastavte na 21 a prihláste sa.
Po pripojení k FTP účtu sa zobrazí priečinok foobar2000 Music, do ktorého si môžete prekopírovať požadované audio súbory.
Takýmto jednoduchým postupom si môžete spravovať hudbu vo Vašom iPhone priamo z prostredia Vášho počítača.
Ja viem, že možno to na prvý krát vypadá zložito, no s aplikáciou iTunes a použitím kábľa mi to príde nepraktické a určite nie jednoduhšie.
Tip: Nechcete v počítači na správu audio súborov používať FTP klienta? Ako na správu audio súborov v i Phone priamo z rozhrania Windows Prieskumníka?