Pridanie a predvolenie jazyka v systéme Drupal

Predvolený jazyk v Drupale nastavíte buď v priebehu inštalácie, alebo kedykoľvek po nainštalovaní v jeho administračnom rozhraní na stránke s nastaveniami jazykov. Praktickejšie a jednoduchšie je použiť prvú možnosť a nastaviť jazyk počas inštalácie preto, že druhá možnosť je o niečo zložitejšia, ale nie nemožná.
V tomto článku sa budem venovať druhej možnosti a opíšem postup ako pridať a predvoliť jazyk ak už Drupal je nainštalovaný. Ak teda máte tento redakčný systém nainštalovaný napríklad v angličtine a potrebujete ho  prepnúť do slovenčiny, potom postupujte nasledovnými krokmi.
Poznámka: Návod platí pre Drupal 7 aj Drupal 8.
 
1. V prvom kroku zo stránky "localize.drupal.org/translate/languages/sk" si stiahnite prekladový po súbor pre požadovanú verziu Drupalu.
2.V administračnom rozhraní Drupalu na stránke modulov povoľte modul Locale.
 začiarknutý modul Locale na stránke modulov
Poznámka: V Drupale 8 na stránke modulov povoľte moduly Language a Interface Translation.
3. Po zapnutí modulov vojdite na stránku s nastaveniami jazykov: Configuration / Languages.
Stránka s nastaveniami jazykov 
4. Na stránke s nastaveniami jazykov je potrebné pridať a predvoliť slovenčinu preto pokračujte kliknutím na odkaz "Add language".
5. Výberové pole "Language name" nastavte na slovenčinu a tlačidlom "Add language" potvrďte výber.
Vybraná slovenčina vo výberovom poli prenastavenie jazyka 
Poznámka: Po kliknutí na tlačidlo "Add language" budete opäť presmerovaní na stránku s nastaveniami jazykov, kde okrem angličtiny bude dostupná už aj Slovenčina.
Stránka s nastaveniami jazykov po pridaní slovenčiny
6. Aby ste slovenčinu nastavili ako predvolený jazyk, začiarknite voľbu "Set Slovak as default" a tlačidlom "Save configuration" uložte nastavenia.
 
Po týchto krokoch môžete pristúpiť k naimportovaniu prekladových reťazcov z prekladového po súboru.
1. Prejdite na stránku pre preklad a import jazykov: Configuration / Translate interface.
2. Na stránke prekladov v záložke Import kliknite  na tlačidlo "Translation file" a v následnom dialógu pre upload súborov vyhľadajte a nahrajte stiahnutý prekladový po súbor.
Stránka pre import prekladových súborov 
3. Po nahratí súboru tlačidlom Import spustíte import prekladových reťazcov.
To je všetko. Po týchto krokoch rozhranie Drupalu bude lokalizované v slovenčine.
Tip: Nechcete sťahovať a importovať prekladové súbory? Potom využite funkcionalitu modulu Localization update.