Povoľujeme aplikáciám vstup cez bránu Windows Firewall

Občas sa stáva, že po nainštalovaní nejakého programu, alebo hry Windows Firewall zablokuje niektoré jeho funkcie a tým obmedzí jeho funkčnosť. V takom prípade v nastaveniach Firewallu je potrebné pre danú aplikáciu nastaviť výnimku. Jedným z takýchto programov je napríklad aj aplikácia Filezilla Server.
V tomto článku vysvetlím jednoduchý postup ako si vo Firewalle pridáte do zoznamu povolených programov aplikáciu Filezilla Server.
Samozrejme postup platí aj pre iné programy alebo hry.
 
1. Otvorte adresárové umiestnenie, v ktorom máte požadovanú aplikáciu nainštalovanú. V prípade programu Filezilla Server je to adresárové umiestnenie
C:\Program Files (x86)\FileZilla Server
2 Označte súbor FileZilla Server.exe, klávesovou skratkou Shift + Kontextové tlačidlo vyvolajte kontextové menu a v ňom zvoľte položku Kopírovať ako cestu.
Kontext menu
3. Zadajte klávesovú skratku Windows + r, použite príkaz firewall.cpl a potvrďte  Enterom.
Príkaz firewall.cpl
4. V úvodných nastaveniach Firewallu kliknite na položku "Povoliť aplikácii alebo funkcii vstup cez Windows Defender Firewall".
5. V zobrazenom rozhraní s povolenými aplikáciami aktivujte tlačidlo Zmeniť nastavenie a v následnom dialógu pokračujte tlačidlom Povoliť inú aplikáciu...
6. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, do poľa pre názov súboru zo schránky skratkou Control + v, vložte cestu k súboru FileZilla Server.exe a pokračujte tlačidlom Otvoriť.
Cesta k požadovanej aplikácii
7. V následnom potvrdzujúcom dialógu tlačidlom potvrdiť potvrdíte pridanie programu do zoznamu povolených programov.
8. Na záver sprievodcu pridaní uzavriete tlačidlom OK.
Po týchto krokoch v rozhraní Firewallu aplikácia Filezilla Server bude pridaná v zozname povolených programov.