Používateľský účet:

Poskladajte si web na mieru v prostredí Backdropu

Backdrop je redakčný systém určený na tvorbu a správu webového obsahu. O tomto systéme môžeme hovoriť ako o vylepšenej verzii Drupalu 7.

Jeho vylepšeniami som sa už zaoberal  v článku Vylepšený Drupal 7 ukrytý pod názvom Backdrop.

V tomto článku sa oboznámite  s inštaláciou a základnou konfiguráciou tohto CMS.

Krok po kroku prejdem inštaláciou a konfiguráciou tohto CMS, až kým nebude pripravený na publikáciu článkov a iného obsahu.

 

Založte si webhostingový účet

 

Skôr než sa pustíte do tvorby webovej stránky, je potrebné pre ňu vytvoriť webhostingový účet na ktorom bude uložená a spustená.

Webhostingový účet môžete mať buď v platenej alebo free alternatíve.

Myslím si však, že na vyskúšanie tohto redakčného systému si vystačíte aj s hostingom webzdarma.cz, ktorý Vám poskytne priestor pre Vašu stránku zadarmo.

Webhostingový účet na webzdarma.cz si môžete zadarmo objednať prostredníctvom objednávkového formulára.

Po vyplnení formulára dostanete e-mail, v ktorom je potrebné potvrdiť registráciu kliknutím na overujúci odkaz.

Po rozkliknutí tohto odkazu budete presmerovaní na stránku s nastavením hesla pre Váš účet.

Po nastavení nového hesla a uložení budete presmerovaný do admin rozhrania Vášho hostingového účtu odkiaľ môžete spravovať databázy, FTP a iné nastavenia súvisiace s Vašou stránkou.

Prihlasovacie údaje do Vášho novo vytvoreného webhostingového účtu budú zároveň odoslané aj na Váš e-mail.

 

Inštalácia Backdropu

 

1. V admin rozhraní Vášho hostingu na stránke s nastaveniami databáz si vytvorte databázu.

2. Z oficiálnej stránky Backdropu backdropcms.org, si stiahnite jeho najnovšiu verziu.

3. Stiahnutý zip súbor rozbaľte a všetky priečinky a súbory koreňového adresára Backdropu cez FTP nahrajte na server.

Backdrop po nakopírovaní na server

4. Z oficiálnej stránky slovenského prekladu pre Drupal si stiahnite

prekladový po súbor určený pre Drupal 7 a nakopírujte ho na server do adresárového umiestnenia Backdropu files/translations.

Poznámka: Nakopírovaný prekladový po súbor zaistí dostupnosť slovenčiny pri výbere jazyka v úvodnom okne inštalátora.

5. Do adresného riadku Vášho prehliadača zadajte adresu Vašej stránky.

6. V prvom okne inštalátora vyberáte jazyk rozhrania. Ak ste v predošlom kroku prekladový po súbor nakopírovali do adresárového umiestnenia files/translations, okrem angličtiny budete mať dostupnú aj slovenčinu.

Vo výberovom formulári "Choose language" ju vyberte a pokračujte tlačidlom SAVE AND CONTINUE.

Úvodné okno inštalátora s možnosťou výberu jazyka pre užívateľské rozhranie Backdropu

7. Na ďalšej stránke je potrebné zadať prístupové údaje do databázy. Tým sa myslí názov databázy, prihlasovacie meno k databáze, heslo a u niektorých hostingoch je potrebné v pokročilých nastaveniach nastaviť localhost a port databázy.

V tomto prípade do položky localhost zadajte sql2.webzdarma.cz

Stránka s prístupovými údajmi do databázy.

8. Posledná stránka inštalátora bude od Vás požadovať názov webstránky, prístupové údaje do Vášho administrátorského účtu, umožní Vám vybrať predvolené časové pásmo A taktiež tam nájdete aj upozornenia na aktualizácie ktoré odporúčam ponechať začiarknuté.

Nastavenia webu v poslednom okne inštalátora

Po vyplnení všetkých údajov dajte celú konfiguráciu uložiť.

Po týchto krokoch dôjde k naimportovaniu prekladu a zároveň Vás privíta úvodná stránka administračného rozhrania Backdropu.

Titulná stránka po nainštalovaní Backdropu

 

 

 

 

Čo bude nasledovať ďalej?

 

Redakčný systém už máte nainštalovaný a v ďalších krokoch je nevyhnutné doladiť URL adresy a nastaviť vizuálny HTML editor.

 

Inštalácia modulu Transliteration

 

Skôr než sa pustíte do konfigurácie aliasov je potrebné doinštalovať modul Transliteration. Preto v administračnom rozhraní Vášho Backdropu prejdite na stránku modulov.

 

Administračná stránka modulov v Backdrope

 

Na stránke modulov môžete jednotlivé moduly nielen vypínať a zapínať, ale ich aj podľa názvu vyhľadávať a inštalovať podobne ako je to vo Wordpresse.

Aby Vám URL aliasy fungovali správne, je potrebné doinštalovať modul Transliteration ktorý diakritiku prevedie na malé písmená. Modul nainštalujete nasledovným postupom:

1. Na stránke modulov si rozkliknite záložku určenú pre inštaláciu nových modulov.

2. Do edit poľa pre vyhľadávanie zadajte názov požadovaného modulu a dajte ho vyhľadať. V tomto príklade je to Transliteration.

Vyhľadanie modulu Transliteration

3. V zobrazených výsledkoch hľadania v oblasti modulu Transliteration kliknutím na odkaz Add to Installation queue ho pridáte do  inštalačnej fronty.

Modul Transliteration v inštalačnej fronte

4. Nastránke s inštalačnou frontou pokračujte tlačidlom "INŠTALÁCIA".

5. Ďalšia stránka inštalátora Vás bude informovať o tom, že sa chystáte nainštalovať modul Transliteration. Pokračujte tlačidlom "INŠTALÁCIA".

Ďalšia stránka inštalácie modulu Transliteration

6. V poslednom okne inštalácie, aby ste požadovaný modul povolili je potrebné modul Transliteration začiarknuť a celú konfiguráciu uložiť kliknutím na tlačidlo  "ENABLE MODULES".

Stránka s povolením modulu Transliteration

Takýmto postupom si do Backdropu popridávate aj ďalšie moduly.

 

 

 

Konfigurácia URL adries

 

V ďalších krokoch vojdite na stránku s nastaveniami URL adries Konfigurácia / URL aliasy.

Stránka s nastaveniami URL adries

Na stránke s nastaveniami URL aliasov si rozkliknite záložku URL ALIAS PATTERNS.

V záložke ALIAS PATTERNS pokračujte kliknutím na záložku URL alias pattern settings a v nej začiarknite nasledovné dve položky:

"Transliterate prior to creating URL aliases"

 "Reduce URL alias characters to letters and numbers".

Po začiarknutí týchto dvoch položiek celú konfiguráciu dajte uložiť kliknutím na tlačidlo "ULOŽIŤ NASTAVENIA".

Konfigurácia v záložke URL alias pattern settings

Po tejto konfigurácii sa Vám pri vytváraní článkov a iného obsahu budú automaticky vytvárať URL adresy podľa nadpisov.

 

 

 

 

Nastavenie textových formátov

 

V ďalších krokoch je potrebné textový formát FULL HTML nastaviť tak, aby pri publikácii článkov a iného obsahu bol defaltne predvolený a zároveň aby k nemu bol priradený aj vizuálny HTML editor.

1. V admin rozhraní Backdropu vojdite na stránku s nastaveniami textových formátov Konfigurácia / Text editors and formats.

Stránka s nastaveniami textových formátov

2. Tu poradie textových formátov upravte tak, aby formát Full HTML bol prvý v poradí.

Poradie textových formátov

3. Po úprave poradia textových formátov si rozkliknite nastavenia formátu Full HTML a v jeho nastaveniach výberové pole "Text editor" nastavte na CKEditor.

Výber textového editora

Po výbere editora nezabudnite nastavenie uložiť.

 

 

 

 

Pridávanie obsahu

 

Po týchto nastaveniach sa môžete pustiť do pridávania obsahu

Ako aj Drupal tak aj Backdrop vo svojom defaltnom nastavení umožňuje vytvárať  stránky určené pre statický obsah a články určené pre časovo obmedzené príspevky.

Na stránku pre pridávanie obsahu sa dostanete preklikaním v admin rozhraní Backdropu cez Obsah / Pridať obsah.

Stránka s administračným rozhraním pre pridávanie nového obsahu

Pri vytváraní obsahu budete môcť vďaka vizuálnemu HTML editoru formátovať text podobne ako vo Worde. URL adresy článkov a stránok budú automaticky vytvárané podľa nadpisov.

Vytvorenie článku

 

 

 

 

Ďalšie tipy:

 

Základné informácie o webstránke

V administrácii Backdropu by ste nemali prehliadnúť ani stránku so základnými informáciami o webstránke. K týmto nastaveniam sa preklikáte cez  (Konfigurácia / Informácie o web stránke).

Stránka so základnými informáciami o webstránke

Tu máte možnosť nastaviť názov a slogan stránky, nastaviť obrázky pre fav ikonu, určiť e-mailovú adresu stránky, nastaviť titulnú stránku a pod.

 

 

 

 

Kontaktná stránka s modulom Contact

Modul Contact umožňuje vytvárať a spravovať kontaktné formuláre. Inštalovať ho nie je potrebné, lebo je súčasťou jadra.

Ak ho chcete používať, vojdite na stránku modulov a povoľte ho. Po zapnutí modulu vojdite na stránku s jeho nastaveniami (Štruktúra / Kontaktný formulár) a prejdite si jeho konfiguráciu.

Stránka s nastaveniami kontaktných formulárov

 

 

 

 

 

Nový typ obsahu

Ako som už v predošlom kroku spomenul Backdrop v základnej konfigurácii obsahuje typy obsahu umožňujúce vytvárať stránky a články.

Ak by ste ale chceli vytvárať napríklad obrázkové galérie, museli by ste ísť na stránku s typmi obsahu (Štruktúry / Typy obsahu) a tu pridať a nakonfigurovať ďalší typ obsahu.

Administračné rozhranie s typmi obsahu

Pri vytváraní typu obsahu je potrebné zadať jeho názov a podľa Vaších požiadaviek poriešiť nastavenia pre menu, komentáre, spôsob uverejnenia a pod.

Stránka pre pridanie nového typu obsahu

V správe polí u každého typu obsahu môžete pracovať s textovými, obrázkovými, výberovými, číselnými a inými poliami.

Správa polí u typu obsahu článkov

V správe zobrazení určíte spôsob zobrazenia obrázkov textových polí a ďalších komponentov ktoré sú v type obsahu pridané.

Správa zobrazení u typu obsahu článkov

 

 

 

 

Záver

 

Ďalšia konfigurácia tohto CMS  už závisí od toho akého zamerania tvoríte web.

Uvedomujem si, že mnohých tém som sa ani len nedotkol ako napríklad práci s obrázkovými poliami, s obrázkovými štýlmi, s blokmi, s pohľadmi vytvorenými modulom Views a mnohými ďalšími nastaveniami. Účelom tohto článku nebolo napísať kompletný manuál, ale predstaviť jednoduchý a stručný návod podľa ktorého si tento redakčný systém môžete nainštalovať, nakonfigurovať a vyskúšať jeho funkcionalitu.

Verím však, že článok Vám poskytol odpovede aspoň na tie najzákladnejšie otázky súvisiace s inštaláciou a základnou konfiguráciou Backdropu.