Pár tipov a trikov po nainštalovaní Ubuntu Mate

Skôr než začnete naplno používať Ubuntu Mate
je potrebné prejsť si jeho konfiguráciou a  prispôsobiť si jeho funkcionalitu tak, aby spĺňal Vaše požiadavky pri každodennom používaní.
Konfigurácia systému závisí od požiadaviek jednotlivých používateľov a preto u každého väčšinou býva iná prispôsobená k jeho potrebám.
Moje prispôsobenie spočíva najmä v úprave prostredia, nastavení klávesových skratiek a doinštalovaní niektorých balíkov.
 

Pridanie ikon na plochu

Plocha po čerstvej inštalácii systému Ubuntu Mate 
Predpokladám, že čerství používatelia Ubuntu ktorí doteraz poznali iba prostredie systému Windows, si budú chcieť na plochu pridať ikony na Počítač, Kôš domovský priečinok a pod. Riešenie je ukryté v nástroji Mate Tweak:
1. Po stlačení super klávesy do vyhľadávania vpíšte Tweak, dolnou šípkou prejdite na tlačidlo Mate Tweak a stlačte Enter.
2. V následnom zobrazenom dialógu začiarknite ikony, ktoré chcete mať na ploche a po začiarknutí všetkých požadovaných ikon uzavrite okno skratkou Alt + F4.
Vylaďovač prostredia Mate Tweak 
Po zavretí nástroja Mate Tweak Vás privíta plocha s požadovanými ikonami.
Plocha s požadovanými ikonami
 

Klávesová skratka na otváranie počítača

 
Ďalšou užitočnou funkciou, ktorá mi tu chýbala, bola klávesová skratka na otvorenie Počítača. Vždy, keď si potrebujem zobraziť zoznam diskových oblastí, alebo pripojených USB kľúčov, tak na tento účel je užitočná práve táto skratka.
Je pravdou, že defaltne v tomto systéme skratka na otváranie počítača prednastavená nie je, no nasledujúcim postupom si ju bez problémov vytvoríte.
Poznámka: Tento postup Vás zároveň naučí, ako si v tomto systéme vytvoriť vlastné klávesové skratky.
1. Po stlačení Super klávesy do vyhľadávania vpíšte kl, dolnou šípkou prejdite na tlačidlo "Klávesové skratky" a stlačte Enter.
Rozhranie klávesových skratiek
2. V zozname skratiek Tabom prejdite na tlačidlo Pridať a Medzerníkom ho aktivujte.
3. V následnom dialógu pre pridanie vlastnej novej skratky vyplňte polia Názov a Príkaz.
Do názvu zadajte názov funkcie, ktorá bude vykonaná po zadaní skratky ako napríklad Otvorenie počítača.
Do poľa príkaz zadajte príkaz v nasledujúcom tvare:
"caja computer:///"
samozrejme bez úvodzoviek.
4. Po zadaní príkazu prejdite Tabom na tlačidlo Použiť a medzerníkom ho aktivujte.
Vyplnené polia Názov a Príkaz
Po aktivácii tlačidla Použiť sa opäť ocitnete v rozhraní klávesových skratiek v sekcii vlastných skratiek.
Po pridaní názvu a príkazu
Názov a príkaz už sú nastavené, ostáva ešte nastaviť kombináciu klávesov.
1. Dolnou šípkou prejdite na riadok klávesovej skratky pre otvorenie počítača.
2. Na riadku klávesovej skratky určenej na otvorenie počítača pravou šípkou prejdite do stĺpca klávesovej skratky a stlačte Medzerník.
3. Po stlačení Medzerníka v dialógu pre nastavenie skratky zadajte požadovanú skratku a po jej zadaní Tabom prejdite na tlačidlo Zavrieť.
Zadanie klávesovej skratky
Poznámka: v dialógu pre nastavenie skratky sa nenechajte pomýliť tlačidlom Pridať.
 

Klávesové skratky na pridávanie a uberanie hlasitosti

 
Klávesové skratky na pridávanie a uberanie hlasitosti v systéme Windows nenájdete a to zatiaľ ani v jeho najnovšej desiatkovej verzii. Je pravdou, že ani v systéme Ubuntu Mate po nainštalovaní nie sú taktiež prístupné, no v jeho rozhraní za pár sekúnd si ich bez problémov dokážete nastaviť a to bez zložitého postupu.
1. Po stlačení Super klávesy do vyhľadávania vpíšte kl, dolnou šípkou prejdite na tlačidlo "Klávesové skratky" a stlačte Enter.
2. V rozhraní klávesových skratiek stláčajte dolnú šípku, až kým sa nedostanete na riadok s klávesovou skratkou pre zníženie hlasitosti.
3. Na riadku so skratkou pre zníženie hlasitosti pravou šípkou prejdite do pravého stĺpca pre úpravu klávesovej skratky a stlačte medzerník.
4. Po stlačení Medzerníka stlačte požadovanú klávesovú skratku, ktorou chcete znižovať hlasitosť a po jej stlačení pokračujte Tabom na tlačidlo Zavrieť.
Skratka na ubratie hlasitosti
Rovnaký postup opakujte aj pri skratke pre pridávanie hlasitosti.
 

Používajte rovnaké skratky ako pri programoch Nvda, alebo Jaws

 
Často používané klávesové skratky na čítanie obrazovky môžete aj pri aplikácii Orca používať rovnaké ako ste ich používali v programoch Nvda, alebo Jaws.
Aby ste tak mohli urobiť, musíte sa v nastaveniach programu Orca dostať k zoznamu klávesových skratiek nasledovným postupom:
1. Vojdite do nastavení programu Orca. Klávesová skratka Insert + Medzerník.
Všeobecné nastavenia programu Orca
2. Pravou, alebo ľavou šípkou sa prepnite na záložku klávesových skratiek.
3. V záložke klávesových skratiek Stláčajte Tab, až kým sa nedostanete na zoznam s klávesovými skratkami.
Karta klávesových skratiek v programe Orca
Pri úprave jednotlivých skratiek postupujte nasledovne:
1. V zozname skratiek stláčajte dolnú alebo hornú šípku, až kým sa nedostanete na požadovanú skratku ktorú chcete upraviť.
2. Na riadku požadovanej klávesovej skratky pravou, alebo ľavou šípkou prejdite do stredného stĺpca s názvom "Klávesová skratka" a stlačte Medzerník.
3. V zobrazenom dialógu zadajte požadovanú klávesovú skratku a stlačte Enter.
Rovnakým postupom si poupravujete ďalšie skratky.
Kliknutím na tlačidlo Použiť si uložíte celú konfiguráciu.
 

Poradie systémov po spustení

 
Pri duálnej  inštalácii po zapnutí počítača zobrazí sa ponuka s možnosťou výberu systému. Ponuka je zobrazená 10 sekúnd a po ich uplynutí dôjde k nabootovaniu toho systému, ktorý je prvý v poradí. Poradie systémov ako aj dĺžku čakania je možné upraviť v aplikácii Grub Customizer.
Viac informácii o tomto nastavení nájdete v článku Úprava poradia systémov v zavádzači Grub.
 

Inštalácia ďalších balíkov

 
Ďalšie obľúbené aplikácie, ktoré používam ako napríklad FTP klienta Filezillu, hudobný prehrávač Audacious, alebo textový editor Medit si doinštalujem v príkazovom riadku príkazom apt-get install.
Napríklad pri inštalácii aplikácii Filezilla použijem
sudo apt-get install filezilla.
Príkaz na inštaláciu FTP klienta Filezilla
Poznámka: Reťazec filezilla môžete nahradiť akýmkoľvek iným názvom programu, ktorý chcete doinštalovať.
 

Vypnutie uvítacej obrazovky

 
Na záver ešte vypínam uvítaciu obrazovku, ktorá sa automaticky zobrazuje po každom nabootovaní systému. Zbaviť sa jej môžete nasledovným postupom.
1. Po stlačení super klávesy do vyhľadávania vpíšte Prog, dolnou šípkou prejdite na tlačidlo Programy pri štarte a stlačte Enter.
2. V následnom zozname programov nájdite šípkami, alebo počiatočným písmenom položku Welcome Ubuntu Mate a odčiarknite ju.
Programy spúšťané prištarte
3. Po odčiarknutí položky Welcome Ubuntu Mate prejdite Tabom na tlačidlo Zavrieť a Medzerníkom ho aktivujte.