Obľúbené klávesové skratky prehliadača Chrome

V tomto článku predstavujem zoznam mojích obľúbených klávesových skratiek prehliadača Chrome, vďaka ktorým si stránky v jeho prostredí prehľadávam rýchlo a komfortne.
Úmyslom tohto článku je predstaviť iba tie skratky, ktoré často používam, preto tento zoznam nie je kompletný. Verím však, že Vám dobre poslúžia tak ako slúžia mne už dobrých pár rokov:)

 • Alt + d: Vykoná prechod do panela s adresou, v ktorom môžete zadať adresu stránky, alebo vyhľadávať podľa kľúčových slov.
 • CTRL + K. Odstráni z adresného panela predpovedajúcu adresu. Toto môže byť užitočné pri stránkach s podobnými URL adresami.
 • Alt + Home: Otvorí domovskú stránku na aktuálnej karte. Ak domovskú stránku ešte nemáte nastavenú, môžete to tak urobiť v nastaveniach prehliadača v sekcii Pri spustení.
 • Alt + f: Vyvolá hlavnú ponuku, z ktorej sa dostanete k nastaveniam, záložkám a ďalším funkciám prehliadača.
 • CTRL + n: Otvorí nové okno webového prehliadača.
 • CTRL + Shift + n: Otvorí nové okno v režime inkognito. Ak nechcete, aby si Google Chrome pamätal vašu aktivitu, využite tento režim.
 • Ctrl + t: Otvorí naposledy otvorenú kartu.
 • Ctrl + Page Down, alebo Ctrl + Page Up: Tieto dve skratky Vám umožnia prechádzať medzi otvorenými kartami.
 • Ctrl + číslo 1 až 8: Táto skratka umožňuje prechod na konkrétnu kartu od 1 až po 8.
  Napríklad skratkou Ctrl + 3: prejdete na tretiu otvorenú kartu.
 • Ctrl + 9: Prechod na poslednú otvorenú kartu. Táto skratka je užitočná najmä vtedy, ak máte otvorených viac ako 8 kariet a vy sa potrebujete rýchle dostať na poslednú z nich.
 • Ctrl + w: Zatvorí aktuálnu kartu.
 • CTRL + d: Umožní aktuálne otvorenú stránku pridať k záložkám.
 • Ctrl + Shift + d: Táto skratka Vám umožní všetky otvorené karty uložiť ako záložky do nového priečinka.
 • Ctrl + Shift + b: Zobrazí, alebo skryje panel so záložkami.
 • Shift + F6: Zobrazí zoznam záložiek. Táto klávesová skratka funguje len ak je zobrazený panel záložiek. V opačnom prípade Vás to presunie do panela s adresou.
 • Ctrl + j: Zobrazí stránku s prevzatými súbormi.
 • Alt + ľavá, alebo pravá šípka: Umožnia otvárať stránky z histórie prehliadania na aktuálnej karte.
 • CTRL + h: zobrazí celú históriu prehliadania.
 • Ctrl + Shift + Delete: Vyvolá dialóg na odstránenie histórie prehliadania.
 • Shift + Esc: Otvorí správcu úloh. Použite ho ak potrebujete ukončiť nejaký bežiaci proces.
 • Ctrl + Shift + m: Spustí režim pre hostí. Tento režim je vhodné použiť napríklad vtedy, ak niekomu dovolíte prehliadať web na svojom počítači, alebo naopak ak niekto známi Vám umožní prehliadať webové stránky na jeho počítači. Po zavretí tohto režimu história prehliadania so všetkými údajmi bude automaticky odstránená.
 • Ctrl + r: Opätovne načíta stránku.
 • F 11: Zapne, alebo vypne celoobrazovkový režim.
 • Alt + F4: Ukončí prehliadač Chrome.