NVDA Remote Access komfortná správa vzdialených počítačov cez program Nvda

Tak ako vidiacim na správu vzdialených počítačov slúži aplikácia TeamViewer, tak nevidiacim na túto funkcionalitu slúži Nvda s doplnkom NVDA Remote Access.

NVDA Remote Access je doplnok, ktorý Vám do programu Nvda pridá funkciu na správu vzdialeného počítača, na ktorom musí byť taktiež nainštalovaný program Nvda s tým istým doplnkom.

Obrovskou výhodou je fakt, že aj tento doplnok je možné používať s prenosnými verziami programu Nvda!

 

Inštalácia doplnku NVDA Remote Access

Doplnok NVDA Remote Access, nainštalujete štandardným postupom ako aj iné doplnky. Po stiahnutí doplnku stačí naň kliknúť a následne v spustenom správcovi doplnkov je potrebné Enterom potvrdiť jeho inštaláciu.

Inštalácia doplnku remote Nvda

Po jeho nainštalovaní nechajte Nvda reštartovať, a tým dokončíte inštaláciu doplnku.

 

Pripojenie k vzdialenému počítaču

Aby ste sa mohli pripojiť k vzdialenému počítaču je potrebné aby ste vy aj používateľ ku ktorému sa chcete pripojiť urobili nasledovné úkony:

1. Klávesovou skratkou Nvda + n vyvolajte hlavnú ponuku programu Nvda a v nej hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbaľte.

Nástroje programu Nvda

2. V nástrojoch samostatne zadáte písmená najprv V a potom P.

3. V následnom dialógu pre pripojenie je potrebné zadať pre obe strany trochu odlišnú konfiguráciu:

Používateľ, ku ktorému sa budete pripájať musí Povoliť ovládanie jeho počítača. Urobí to tak, že akonáhle klávesou Tab sa dostane na prepínač "Ovládať vzdialený počítač" dolnou šípkou ho prepne na prepínač pre povolenie ovládania jeho počítača.

Konfigurácia umožňujúca povolenie ovládania cez Nvda remote

Ďalšia konfigurácia je na oboch stranách už rovnaká.

Do poľa hostiteľ zadajte adresu hostiteľského servera cez ktorý sa k vzdialenému počítaču budete pripájať.

Adresa oficiálneho servera je "nvdaremote.com" samozrejme bez úvodzoviek.

Do poľa kľúč zadajte vymyslený kľúč na ktorom sa obaja dohodnete. Kľúč na oboch stranách musí byť rovnaký.

Ako kľúč môžete použiť napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu  alebo akýkoľvek iný ľubovoľný textovočíselný reťazec.

Ďalšie nastavenia ponechajte bez zmien a kliknite na OK.

Konfigurácia umožňujúca pripojenie k vzdialenému PC

Poznámka: Je dôležité aby k riadiacemu serveru bol pripojený prvý ten používateľ ku ktorému sa budete pripájať.

Akonáhle sa pripojíte, program Nvda Vám to oznámi a budete počuť aj tón.

 

Automatické odosielanie príkazov k vzdialenému počítaču

Akonáhle ste pripojený klávesou f11 spustíte automatické odosielanie príkazov k vzdialenému počítaču. To znamená, že od tohto okamihu budete prostredníctvom Vašej klávesnice obsluhovať vzdialený počítač.

Napríklad po zadaní klávesovej skratky Windows  m, si zobrazíte plochu nie Vášho, ale vzdialeného počítača ku ktorému ste pripojení.

Opätovným stisnutím klávesy f11 zastavíte odosielanie príkazov a tým sa prepnete späť do Vášho počítača.

 

Ako sa pripojím k môjmu počítaču z iného zariadenia bežiacom na Windowse?

V prvom kroku je potrebné aby ste na počítači ku ktorému sa chcete pripájať nastavili Nvda tak aby sa po spustení automaticky pripájal k riadiacemu serveru.

1. Skratkou Nvda + n vyvoláte hlavnú ponuku a v nej zvolíte Nástroje.

2. V Nástrojoch  zadáte samostatne najprv v a potom o.

3. V možnostiach vykonajte nasledovnú konfiguráciu:

Začiarknúť voľbu "Pri spustení sa automaticky pripojiť k riadiacemu serveru".

Do poľa hostiteľ zadajte adresu hostiteľského servera cez ktorý sa  k Vášmu počítaču zo vzdialeného počítača budete chcieť pripojiť.

Adresa oficiálneho servera je "nvdaremote.com" samozrejme bez úvodzoviek.

Do poľa kľúč zadajte ľubovolné heslo o ktorom budete vedieť iba vy.

Ďalšie nastavenia ponechajte bez zmien a kliknite na OK.

Konfigurácia automatického pripájania k riadiacému serveru

Po týchto krokoch budete môcť z akéhokoľvek iného počítača bežiacom na Windowse ovládať Váš počítač a to aj z prostredia prenosnej verzie programu Nvda.
K Vášmu počítaču sa pripojíte rovnakým postupom ako keby ste sa pripájali k počítaču Vášho kolegu, zákazníka a pod. Dôležité je nezabudnúť Váš tajný kľúč ktorý ste si vo svojom počítači v programe Nvda nastavili.

 

 

Ďalšie možnosti doplnku NVDA Remote Access

Ďalšie možnosti vzdialeného ovládania

Ďalšie funkcie súvisiace zo vzdialeným pripojením nájdete v Nástrojoch programu Nvda v podponuke "Vzdialené ovládanie".

 

Na záver drobný tip: Funkciu vzdialeného ovládania umožňuje aj komerčný Jaws. Skúste si ju v ňom vyskúšať a potom uvidíte kto je tu víťaz:)