Notepad++

Vydarený textový editor dostupný aj so zdrojovým kódom a to úplne zdarma.

Notepad++ je voľne dostupný systémovo nenáročný nástroj nielen pre programátorov. V tomto textovom editore môžete pracovať s programovacími jazykmi ako napríklad s CSS, HTML, PHP, C/C++, JAVA, alebo SQL. Pre lepšiu orientáciu v zdrojovom kóde môžete využiť funkciu farebného zvýrazňovania.

Stiahnutie a vlastnosti programu Notepad++: