Microsoft Office Compatibility

Nevyhnutný doplnok pre kancelársky balík Microsoft Office 2003.

Tento balík kompatibility Vám umožní v prostredí kancelárskeho balíka Microsoft Office 2003 pracovať so súbormi ktoré boli vytvorené v kancelárskych balíkoch Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2010.
To znamená, že po nainštalovaní tohto softvéru budete môcť v prostredí Microsoft Office 2003 otvárať a upravovať súbory ktoré boli vytvorené novšími verziami tohto kancelárskeho balíka.
Balík nainštalujete bežným postupom a po inštalácii si nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenia.

Stiahnutie a vlastnosti programu Microsoft Office Compatibility: