Manuálne aj automatické zálohovanie s programom Cobian Backup

Ak hľadáte jednoduchý zadarmo dostupný program na pravidelné zálohovanie priečinkov a súborov v nastavenej časovej periodicite, potom vyskúšajte program Cobian Backup. Po nainštalovaní a nastavení tohto softvéru môžete dáta pravidelne zálohovať na pripojené externé disky, iné počítače v sieti, alebo aj na FTP server. V tomto článku predstavím jednoduchý návod o tom ako v programe Cobian Backup vytvoriť a nastaviť proces zálohovania.
 

Stiahnutie a inštalácia programu Cobian Backup

 
Aplikáciu Cobian Backup si môžete stiahnuť buď z oficiálnej stránky cobiansoft.com, alebo kliknutím na tento odkaz.
V čase písania tohto článku je Cobian Backup dostupný vo verzii 11,  no mne sa  viac z hľadiska prístupnosti páči verzia 10 s označením Boletus a preto v tomto článku sa povenujem práve jej.
Po stiahnutí a spustení inštalačného súboru sa spustí sprievodca inštaláciou s nasledovnými otázkami:
1. Prvé okno inštalátora umožňuje výber požadovaného jazyka. v zozname dostupných jazykov k slovenčine je najbližšia čeština (CZECH), preto ju  vyberte  a pokračujte tlačidlom Další.
Úvodné okno inštalátora s nastavením jazyka
2. Ďalšie okno informuje o licenčných podmienkach ktoré po prečítaní začiarknite a pokračujte tlačidlom Další.
Súhlas s licenčnými podmienkami
3. Tretie okno inštalátorasa pýta na cieľový adresár kam sa má program nainštalovať a taktiež na vytvorenie zástupných ikon v ponuke Štart. Všetko ponechajte na predvolených hodnotách a tlačidlom Další pokračujte v inštalácii.
Adresárové umiestnenie
4. V ďalšom  okne inštalátora môžete nastaviť či sa aplikácia Cobian Backup bude spúšťať ako aplikácia, alebo ako služba. Taktiež tu môžete uprestniť automatické spúšťanie pre aktuálneho, alebo všetkých používateľov.
Poznámka: Ja som si typ inštalácie nastavil ako aplikáciu auto štart len pre tento účet a pokračoval som tlačidlom Další.
Typ inštalácie
5. Ďalšie okno informuje o tom, že program je pripravený na inštaláciu ktorú spustíte tlačidlom Další.
Pripravený na inštaláciu
Po týchto krokoch budete mať program nainštalovaný a pripravený na použitie. O tejto skutočnosti Vás o tom bude informovať aj finálne okno inštalátora ktoré zavriete tlačidlom Hotovo.
Posledné okno inštalátora

Spustenie rozhrania programu Cobian Backup

 
Po nainštalovaní a spustení programu sa zobrazí jeho ikona v oblasti oznámení. Do oblastí oznámení sa dostanete skratkou Windows + b.
Cobian Backup v oblasti oznámení
Do rozhrania programu sa dostanete tak, že po zadaní skratky Windows + b, v oblasti oznámení písmenom C prejdete na ikonu programu Cobian Backup a v jeho kontextovom menu zvolíte položku "Otevřít".
Kontext menu s vybratou položkou pre otvorenie programu
Rozhranie programu Cobian Backup sa Vám zobrazí rozdelené v troch záložkách. Vlastnosti, Historie a Události. Defaltne budete nastavení v záložkeVlastnosti.
Rozhranie programu

Vytvorenie novej úlohy na zálohovanie dát

 
Každá úloha vytvorená v programe Cobian Backup obsahuje informácie o tom odkiaľ a kam má pri zálohovaní dáta kopírovať. V programe môžete vytvárať jednorázové, alebo periodicky  opakujúce sa zálohy.
Úlohu na zálohovanie dát vytvoríte nasledujúcim postupom:
1. V rozhraní programu Cobian Backup klávesovou skratkou Control + a vyvolajte dialóg na vytvorenie novej úlohy.
2. V dialógu pre vytvorenie novej úlohy v záložke Obecné do edit poľa pre názov úlohy zadajte ľubovolné pomenovanie ako napríklad záloha faktúr.
Pomenovanie úlohy
3. V záložke Soubory nastavte zdrojový a cieľový priečinok odkiaľ a kam budú dáta počas zálohy kopírované.
Záložka súborov s nastaveniami zdrojového a cieľového umiestnenia
Poznámka: Zdrojový a cieľový priečinok nastavíte tak, že po kliknutí na tlačidlo "Přidat", v zobrazenom kontextovom menu zvolíte položku Adresáře.
Kontext menu výber priečinka
V následnom dialógu v rozhraní Windows prieskumníka vyhľadáte požadovaný priečinok a tlačidlom OK potvrdíte jeho výber.
4. Na karte "Kalendář" si nastavte periodicitu zálohovania podľa ľubovolného dátumu a času.
Záložka kalendár s nastaveniami dátumu a času
5. Ak chcete aby zálohované dáta boli komprimované v archívoch zip, alebo 7zip a poprípade aj šifrované, tak tieto nastavenia si uprestníte na karte "Archiv".
Záložka s archívnými nastaveniami
Ostatné nastavenia teraz riešiť nemusíte a celú konfiguráciu si uložte tlačidlom OK.
Po vytvorení a uložení zálohovacieho profilu Vám program bude automaticky vykonávať zálohy v časovej periodicite závislosti od toho ako ste si ju nastavili v dialógu pre vytvorenie novej úlohy na karte "Kalendář".
Podľa vyššie uvedeného postupu si môžete v rozhraní programu Cobian Backup popridávať ďalšie zálohovacie profily s rôznymi vlastnosťami. Napríklad pri vytváraní nového profilu si  môžete nastaviť cieľový adresár v inom počítači v sieti, alebo priamo na FTP serveri.
 

Manuálne spustenie zálohovania

 
Ak potrebujete spustiť okamžitú manuálnu zálohu všetkých, alebo konkrétneho profilu, potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Manuálnu zálohu všetkých úloh spustíte tak, že po zadaní skratky Windows + b, v oblasti oznámení písmenom C prejdete na ikonu programu Cobian Backup a v jeho kontextovom menu zvolíte položku "Spustit všechny úlohy TEĎ!".
Kontext menu s vybratou položkou spustenia všetkých úloh
Nasledujúci dialóg zobrazí ponuku na vypnutie počítača po dokončení procesu zálohovania.
Dialóg s ponukou na vypnutie počítača
Tlačidlom Ok spustíte proces zálohovania všetkých úloh.
Zálohu konkrétnej úlohy spustíte tak, že v rozhraní programu vyberiete požadovanú úlohu a skratkou Control + d spustíte proces zálohovania.
Vybratá úloha Záloha faktúr
 

Typy záloh

 
Typ zálohy si nastavíte pri vytváraní, alebo úprave úlohy na karte Obecné.
Program poskytuje na výber 3 typy záloh:
Plná: Zálohuje všetky vybraté súbory a priečinky.
Rozdielová: Zálohuje len súbory, ktoré boli zmenené od poslednej plnej zálohy.
Prírastková: Kopíruje len súbory, ktoré boli zmenené od posledného zálohovania.
Defaltne je prednastavená plná záloha.
Pri zálohách na karte Obecné odporúčam ponechať začiarknutú voľbu na oddelenie záloh s použitím časových údajov. Po začiarknutí tejto voľby priečinky so zálohami budú pomenované podľa aktuálneho dátumu a času.
 

Záver

 
Ak hľadáte jednoduché softvérové riešenie na pravidelné zálohovanie dát v domácnosti, alebo v menších firmách, tak potom Cobian Backup je dobrou voľbou. Upozorňujem, že pokročilé nástroje na kompletné zálohovanie diskových oddielov v ňom nenájdete, no ak potrebujete pravidelne zálohovať účtovníctvo, firemné dokumenty a iné typy súborov, potom funkcie tohto programu Vám určite dobre poslúžia.