Linux Mint

Populárna distribúcia operačného systému Linux

Linux Mint je operačný systém určený pre osobné počítače. Táto distribúcia obsahuje vlastnú sadu Mint aplikácií, ktoré sú zamerané na uľahčenie ovládania systému pre koncových užívateľov. Napríklad Pre aktualizácie tu máme program MintUpdate, sťahovanie programov z internetu môžeme vykonávať nástrojom MintInstall, nastavenia pracovnej plochy vyriešime softvérom MintDesktop, FTP pripojenie je dostupné vďaka programu MintUpload...
Jadro tohto systému je odvodené od distribúcie ubuntu, no grafické užívateľské rozhranie ponúka úplne iné zobrazenie s lepšou témou a lepším výberom programového vybavenia.

Stiahnutie a vlastnosti programu Linux Mint: