LibreOffice

Komplexný kancelársky balík zdarma.

LibreOffice je známy kancelársky balík, ktorý svojimi funkciami konkuruje aj plateným programom, tento je však úplne zdarma. Kancelársky balík LibreOffice vznikol zo známeho kancelárskeho balíka OpenOffice.

Balík obsahuje:

  • Writer (program na spracovanie textu),
  • Calc (tabuľkový kalkulátor),
  • Impress (program na tvorbu prezentácií),
  • Draw (nástroj na kreslenie vektorovej grafiky),
  • Base (databáza).

Stiahnutie a vlastnosti programu LibreOffice: