Kvalitné zaheslovanie USB kľúčov pomocou aplikácie VeraCrypt

Je pravda, že voľne dostupných programov na šifrovanie USB kľúčov alebo akýchkoľvek iných priečinkov nie je málo, no program VeraCrypt považujem za jeden z najlepších v tejto oblasti. Aplikácia je úplne zadarmo a je dostupná v inštalačnej aj prenositeľnej verzii. V tomto článku predstavím praktické použitie prenosnej verzie, ktorú najprv rozbalím na USB kľúč a následne v jej rozhraní vytvorím šifrovanú diskovú oblasť.
 

Stiahnutie a vytvorenie prenosnej verzie

 
Inštalačnú aj prenosnú verziu si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky programu veracrypt.fr/en.
Poznámka: Prenosná verzia je dostupná k stiahnutiu aj na tejto stránke.
Po stiahnutí a spustení súboru "VeraCrypt Portable 1.24-Hotfix1.exe" sa spustí sprievodca vytvorením prenosnej verzie.
1. Prvé okno sprievodcu sa pýta na požadovaný jazyk. V zozname dostupných jazykov je aj čeština tá ale v prenosnej verzii nefunguje korektne preto odporúčam ponechať na angličtine a pokračovať tlačidlom OK.
Výber jazyka
2. V nasledovnom okne je potrebné začiarknuť licenčné podmienky "I accept the license terms" a pokračovať tlačidlom "Next.
Súhlas s licenčnými podmienkami
3. Nasledujúce okno inštalátora sa pýta na cieľový adresár kam sa má program rozbaliť. Defaltne to bude priečinok s uloženým súborom. Ja som ale chcel aby sa mi už teraz  rozbalil priamo na USB kľúč a preto som do edit poľa pre určenie cieľového adresára vpísal cestu "D:\VeraCrypt portable" a tlačidlom "Extract" som spustil proces rozbaľovania a inštalovania.
Nastavenie cieľového adresára
Poznámka: Vo Vašom PC USB kľúč nemusí byť dostupný pod písmenom D, ale kľudne to môže byť E:\, F:\, alebo G:\.
4. Posledné okno informuje o úspešnom nainštalovaní. Kliknutím na OK ho uzavriete.
Info o úspešnom nakopírovaní
Po týchto krokoch bude program uložený na USB kľúči v priečinku VeraCrypt portable.
 

Spustenie programu

 
Program VeraCrypt sa Vám spustí po kliknutí na súbor "VeraCrypt.exe". Po spustení programu sa zobrazí jednoduché používateľské rozhranie dobre ovládateľné aj cez klávesnicu a klávesové skratky a preto ho odporúčam aj nevidiacim používateľom.
Hlavnéokno programu VeraCrypt
V úvodnom rozhraní tohto softvéru sú zobrazené ovládacie tlačidlá cez ktoré sa pristupuje k hlavným funkciám programu. Po jednotlivých tlačidlách môžete prechádzať skratkami Tab a Shift + Tab.
 

Vytvorenie diskovej oblasti chránenej heslom

 
Skôr než začnete využívať funkcionalitu programu VeraCrypt, je potrebné si najprv vytvoriť diskovú oblasť chránenú heslom.
1. Po spustení programu kliknite na tlačidlo "Create Volume".
Poznámka: Uvedené tlačidlo môžete aktivovať aj klávesovou skratkou Alt + c.
2. V úvodnom okne sprievodcu vytvorením zväzku pokračujte tlačidlom Next.
Prvé okno sprievodcu vytvorením zväzku
3. V nasledujúcom okne vyberte štandardný typ zväzku (Standard)  a pokračujte tlačidlom Next.
Vybratý štandardný typ disku
4. Nasledujúce okno sa pýta na názov kontajnera a cieľ adresárového umiestnenia. Pomenujte ho napríklad tajný disk a pokračujte tlačidlom Next.
Názov a uloženie kontajnera
Poznámka: Zväzok ktorý práve vytvárate bude umiestnený v kontajnery Tajný disk. Ak ste nezmenili cieľový adresár pre uloženie kontajnera, potom ho po vytvorení nájdete na USB kľúči v priečinku veracrypt portable.
Dôležitý oznam pre používateľov programu Nvda: Ak by Vám v okne pre názov a umiestnenie kontajnera nefungovali klávesové skratky Tab a Shift + Tab, potom minimalizujte skratkou Windows + m a následne skratkou Alt + Tab sa opäť vráťte do okna pre názov kontajnera.
5. Ďalšie okno ponúka možnosť výberu šifrovania kľudne ponechajte na AES a pokračujte tlačidlom Next.
Typ šifrovania
6.  V nasledujúcom okne máte možnosť nastaviť koľko MB alebo GB bude zaberať disková oblasť ktorú vytvárate. Po nastavení veľkosti pokračujte tlačidlom Next.
Nastavenie veľkosti pre diskovú oblasť
7. Do heslových polí zadajte kvalitné heslo zložené z 20 alebo viacerých znakov. Pri heslách používajte veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky ako napríklad *$'_.
Zadanie hesla pri vytváranú diskovú oblasť
Poznámka: Ak zadáte krátke heslo program Vám zobrazí varovný dialóg o možnosti jeho prelomenia.
Varovný dialóg o prelomení slabého hesla
8. V predposlednom okne sprievodcu vytváraním nového zväzku nastavte typ súborového systému pre vytváranú diskovú oblasť a pokračujte tlačidlom Format.
Výber súborového systému pre vytváranú diskovú oblasť
10. Záverečné okno správou "The VeraCrypt volume has been successfully created" Vás bude informovať o úspešnom vytvorení zväzku. Kliknutím na OK ho uzavriete.
Posledné okno sprievodcu vytvorením nového  zväzku
Po dokončení sprievodcu sa zobrazí ponuka na vytvorenie ďalšieho zväzku. Ďalší zväzok ale vytvárať nebudeme, preto pokračujte tlačidlom Exit.
Dialóg s ponukou na vytvorenie ďalšieho zväzku

Pripojenie diskovej oblasti

 
1. Po spustení programu VeraCrypt v zozname voľných písmen vyberte šípkami voľné písmeno pod ktorým chcete mať diskovú jednotku pripojenú.
Poznámka: Neviete vybrať voľné písmeno s programom Nvda? Potom postupujte podľa nižšie uvedeného návodu
2. V hlavnom okne programu VeraCrypt klávesovou skratkou Alt + f aktivujte tlačidlo Select File...
3. V dialógu pre vyhľadanie súborov zadajte počiatočné písmeno názvu kontajnera dolnou šípkou naň prejdite a stlačte Enter.
V dialógu pre vyhľadanie súborov nájdený kontajner Tajný disk
4. Klávesovou skratkou Alt + m aktivujte tlačidlo "Mount" a v následnom dialógu zadajte heslo.
Požadované heslo pre pripojenie jednotky
Po zadaní správneho hesla Vám v zozname lokálnych diskov pribudne ďalšia nová disková oblasť do ktorej si budete môcť nakopírovať dáta ktoré chcete mať chránené heslom.
 

Odpojenie diskovej oblasti

 
Diskovú oblasť kedykoľvek môžete odpojiť tak, že v hlavnom okne programu VeraCrypt, klávesovou skratkou Alt + s aktivujete tlačidlo Dismount All.
Pri opätovnom pripojení budete musieť opäť zadať heslo.
 

Výber písmena pred pripojením jednotky s programom Nvda

 
Na zozname písmen sa budete nachádzať hneď po spustení programu VeraCrypt. Žiaľ tu čítač Nvda neoznamuje aké písmeno je vybraté. Prečíta iba "Vybraté".
Aj napriek neoznamovaniu vybratého písmena problém vo výbere písmena nevidím, preto, že stačí 1 krát stlačiť dolnú šípku a budete mať vybraté písmeno A.
Pod zoznamom voľných písmen je umiestnené tlačidlo "Create Volume". Ak si chcete čítačom obrazovky overiť či skutočne sa nachádzate na zozname písmen, stačí 1 krát stlačiť kláves Tab a dostanete sa na uvedené tlačidlo, ktoré Vám Nvda bez problémov oznámi. Späť na zoznam sa vrátite skratkou Shift + Tab.
Po vybratí písmena pokračujte podľa vyššie uvedeného návodu.
Tip: Pripadá Vám VeraCrypt komplikovaný? Potom vyskúšajte USB Flash Security, alebo SanDisk SecureAccess.