Klávesové skratky textového editora Medit

Ste používateľmi Linuxových distribúcií akými sú napríklad Debian, Ubuntu alebo Mint a hľadáte vhodný textový editor na prácu  CSS štýlmi, PHP kódom, HTML značkami alebo kódom iného programovacieho jazyka? Ak áno tak v takom prípade editor Medit Vás určite nesklame.
V tomto článku Vám predstavím užitočné klávesové skratky textového editora Medit, vďaka ktorým si uľahčíte a urýchlite prácu pri písaní, alebo úprave kódov.
Na úvod ešte spomeniem, že textový editor Medit majú radi aj nevidiaci a zrakovo postihnutí používatelia lebo je dobre ovládateľný cez klávesnicu a klávesové skratky a nemá s ním problém ani čítací softvér Orca.
 

Inštalácia

 
Ak ho náhodou vo Vašej distribúcii nemáte, bez problémov v termináli si ho nainštalujete príkazom "sudo apt-get install medit".
Príkaz na nainštalovanie textového editora Medit

Vyhľadanie a spustenie editora

 
Po nainštalovaní editora v distribúcii Ubuntu Mate LTS sa k nemu dostanete cez hlavné menu nasledujúcim postupom:
1. Klávesovou skratkou Alt + F1 vyvoláte hlavné menu.
2. V hlavnom menu hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na položku Príslušenstvo a pravou šípkou ju rozbaľte.
3. V ponuke Príslušenstvo opäť hornou, alebo dolnou šípkou vyhľadajte položku Medit a stlačte Enter.
Textový editor Medit po spustení
Druhú omnoho jednoduhšiu možnosť vyhľadania a spustenia editora Medit ponúka Super klávesa. Po jej stlačení stačí do vyhľadávania vpísať časť názvu, dolnou šípkou prejsť na tlačidlo Medit a stlačiť Enter.
 

Klávesové skratky

 
Home: Prechod na začiatok riadka.
End: Prechod na koniec riadka.
Control + Home: Prechod na začiatok dokumentu.
Control End: Prechod na koniec Dokumentu.
Control + o: Otvorí dialóg na vyhľadanie a otvorenie súborov.
Dialóg na vyhľadanie a otvorenie súboru
Control + Shift + o: Vyvolá dialóg na otvorenie posledne otvorených súborov.
Control + n: Otvorí novú záložku.
Alt + pravá alebo ľavá šípka: Prechádza medzi otvorenými záložkami.
Control + w: Zatvorí aktuálnu kartu programu.
Control + Shift + n: Otvorí nové okno programu.
Control + Shift + w: Zatvorí okno programu.
Control + s: Vyvolá dialóg na uloženie.
Ukladanie súborov
Control + Shift + s: Vyvolá dialóg uložiť ako.
Control + a: Označí celý dokument.
Control + c: Okopíruje vybratý text do schránky.
Control + x: Vystrihne vybratý text do schránky.
Control + v: Vloží obsah zo schránky.
Control + d: Vloží aktuálny dátum.
Control + g: Dialóg umožňujúci prechod na riadok.
Dialóg umožňujúci prejsť na požadovaný riadok
Control + f: Vyhľadanie reťazca.
Dialóg umožňujúci vyhľadať reťazec
F3 Vyhľadá ďalší reťazec.
Shift + F3: Vyhľadá predchádzajúci reťazec.
Control + r: Vyvolá dialóg umožňujúci nájsť a nahradiť textový reťazec.
Dialóg umožňujúci hľadať a nahradiť textový reťazec
Control + Shift + p: Vyvolá dialóg na úpravu stránky.
Nastavenia stránky textového editora Medit
Control + p: Tlač dokumentu.
Control + q: Ukončí aplikáciu Medit.
 

Vlastné skratky editora Medit

 
Ak Vám v tomto editore niektorá z klávesových skratiek nevyhovuje, môžete si ich upraviť. Aplikácia Medit taktiež umožňuje k funkciám s nenastavenými skratkami popridávať vlastné skratky.
1. Po spustení programu v hornom menu si rozkliknite ponuku Upraviť.
2. V ponuke úprav zvoľte položku Configure Shortcuts.
3. V zobrazenej tabuľke hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na riadok požadovanej  funkcie u ktorej chcete upraviť klávesovú skratku.
Tabuľka obsahujúca zoznam klávesových skratiek textového editora Medit
4. Na riadku požadovanej funkcie ľavou, alebo pravou šípkou sa nastavte do stredného stĺpca klávesových skratiek, stlačte medzerník a po stlačení Medzerníka zadajte klávesovú skratku ktorú chcete používať.
Po stlačení  klávesovej skratky sa Vám znova zobrazí tabuľka so zoznamom funkcii editora Medit kde opäť hornou alebo dolnou šípkou môžete vyhľadať ďalšiu funkciu u ktorej chcete nastaviť vlastnú klávesovú skratku.

Takýmto jednoduchým postupom si v textovom editore Medit môžete ponastavovať vlastné skratky. Po nastavení vlastných skratiek nezabudnite konfiguráciu uložiť kliknutím na OK.