Používateľský účet:

Klávesové skratky textového editora Akelpad

Vďaka týmto klávesovým skratkám sa Vám tento kvalitný, jednoduchý a rýchly textový editor Akelpad zapáči ešte viac!
Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie súborov.
F2, alebo Control + s: Vyvolá dialóg na uloženie dokumentu.
Shift + F2, alebo Control + Shift + s: Vyvolá dialóg na uloženie s možnosťou uložiť ako...
Control +n: Vytvorí nový súbor.
Control + Shift + n: Otvorí nové okno dokumentu.
Home: Prechod na začiatok riadka.
End: prechod na koniec riadka.
Ctrl + Home: Prechod na začiatok dokumentu.
Ctrl + End: Prechod na koniec dokumentu.
Control + ľavá šípka: Prejde na začiatok slova.
Control + Pravá šípka: Prejde na koniec slova.
Control + Shift + ľavá šípka: Vyberá text po slovách smerom v ľavo.
Control + Shift + pravá šípka: Vyberá text po slovách smerom v pravo.
Poznámka: Pri vynechaní klávesy Control budete vyberať iba po znakoch.
Control + a: Označí text celého dokumentu.
Control + x: Vystrihne vybraný text do schránky.
Control + c: Okopíruje vybraný text do schránky.
Control + v: Vloží text zo schránky.
Backspace: Odstraňuje text po znakoch smerom v ľavo.
Del: Odstraňuje text po znakoch smerom v pravo.
Poznámka: S použitím klávesy Control, bude odstraňovať po slovách.
Alt + Backspace: Odstráni medzery na konci riadkov.
F8: Odstráni aktuálny riadok.
Control + z: Vykoná undo (krok späť).
Control + f: Vyvolá dialóg na vyhľadanie.
F3: Nájde ďalší rovnaký hľadaný výraz.
Shift + F3: Nájde predošlý rovnaký hľadaný výraz.
Control + r, alebo Control + h: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a nahradenie.
Poznámka: Užitočné ak potrebujete nejaký textový reťazec nahradiť iným textovým reťazcom v celom dokumente.
Control + g: Umožní prejsť na riadok s určitým číslom.
Control + d: Vloží aktuálny dátum.
Control + p: Tlač dokumentu.
Alt + u: Umožní otvoriť súbor v kódovaní UTF-8.
Shift + Alt + u: Umožní uložiť súbor v kódovaní UTF-8.
F12: Umožní nastaviť v akom kódovaní bude dokument otvorený, alebo uložený.
Alt + p: Zobrazí zoznam dostupných pluginov.
Esc Alebo Alt + F4: Ukončí program.