Používateľský účet:

Klávesové skratky programu XnView

Potrebujete v programe XnView nastaviť veľkosť obrázka, otočiť ho, upraviť v ňom korekciu červených očí, alebo z viacerích obrázkov urobiť zaujímavú prezentáciu? Vďaka klávesovým skratkám programu XnView, ku všetkým týmto funkciám môžete pristupovať ľahko a rýchle bez zdlhavého preklikávania myšou.
Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie obrázkov.
Poznámka: Okrem obrázkov program dokáže otvoriť a prehrať aj audio a video súbory.
Control + f: Umožní vyhľadať súbor podľa názvu.
PageDown alebo Medzerník: Prejde na ďalší obrázok.
Backspace, alebo PageUp: Prejde na predchádzajúci obrázok.
Home: prejde na prvý obrázok.
End: Prejde na posledný obrázok.
Control + b: Zobrazí obrázky v režime prehliadania, podobne ako v obrázkovej galérii.
Poznámka: V tomto režime ľavou, alebo pravou šípkou prechádzate po malých náhľadoch a Enterom zvolený obrázok otvoríte.
Delete: Odstráni obrázok.
Shift + s: Vyvolá dialóg na úpravu veľkosti obrázkov.
-: Zmenší obrázok.
+: Zväčší obrázok.
Shift + r: Otočí obrázok v pravo o 90 ° v smere hodinových ručičiek.
Shift + l: Otočí obrázok v ľavo o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek.
Shift + o: Umožní otočiť obrázok v ľubovolných stupňoch.
Shift v: Preklopí obrázok zvisle.
Shift + h: Preklopí obrázok vodorovne.
Shift + e: Vyvolá dialóg s nastaveniami jasu, kontrastu, Gama korekcii a vyváženia farieb.
Control + e: Vyvolá dialóg pre korekciu červených očí.
Shift + w: Umožní vložiť vodoznak.
Shift + t: Umožní vložiť text do obrázku.
F11: Zapína, alebo vypína celo obrazovkový režim.
F2: Umožní premenovať obrázok.
Alt + Enter: Zobrazí vlastnosti obrázka.
Control + l: Vyvolá dialóg pomocou ktorého vytvoríte obrázkovú prezentáciu.
Control + u: Vyvolá dialóg umožňujúci vykonať hromadnú konverziu obrázkov.
Control + s: Uloženie obrázka.
Control + Shift + s: Umožní uložiť obrázok ako...
Control + p: Tlač obrázka.
F12: Spustí nastavenia programu
Control q, alebo Alt + F4: Ukončí program.