Používateľský účet:

Klávesové skratky programu Writer

Nie len Word, ale aj jeho konkurencia Writer, z kancelárského balíka LibreOffice je velmi dobre ovládatelný aj klávesovými skratkami. O tom, že je to naozaj tak Vás možno presvedčím aj v tomto článku, v ktorom predstavím užitočné skratky tejto aplikácie.
Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie súborov.
Control + s: Uloží dokument.
Control + Shift + s: Umožní uložiť dokument ako...
Home: Prechod na začiatok riadka.
End: prechod na koniec riadka.
Ctrl + Home: Prechod na začiatok dokumentu.
Ctrl + End: Prechod na koniec dokumentu.
Control + ľavá šípka: Prejde na začiatok slova.
Control + Pravá šípka: Prejde na koniec slova.
Control + Shift + ľavá šípka: Vyberá text po slovách smerom v ľavo.
Control + Shift + pravá šípka: Vyberá text po slovách smerom v pravo.
Poznámka: Pri vynechaní klávesy Control budete vyberať iba po znakoch.
Control + a: Označí text celého dokumentu.
Control + x: Vystrihne vybraný text do schránky.
Control + c: Okopíruje vybraný text do schránky.
Control + v: Vloží text zo schránky.
Backspace: Odstraňuje text po znakoch smerom v ľavo.
Del: Odstraňuje text po znakoch smerom v pravo.
Poznámka: S použitím klávesy Control, bude odstraňovať po slovách.
Control + b: zobrazí označený text ako tučný.
Control + i: Zobrazí označený text ako kurzíva.
Control + u: Podčiarkne označený text.
Control + e: Zarovná označený text na stred.
Control + l: Zarovná označený text v ľavo.
Control + r: Zarovná označený text v pravo.
Control + j: Zarovná označený text do bloku.
Control + 1: Zobrazí označený text v štýle nadpisu úrovne 1.
Control + 2: Zobrazí označený text v štýle nadpisu úrovne 2.
Poznámka: Týmto postupom môžete vytvárať nadpisy až po piatu úroveň.
Control + 11: Vyvolá dialóg s možnosťou naformátovať vybratý text.
Poznámka: V tomto dialógu nastavíte napríklad typ, farbu, veľkosť a iné vlastnosti písma.
Shift + F12: Vloží zoznam s odrážkami.
F12: Vloží očíslovaný zoznam.
Control + Enter: Vloží zalomenie strany.
F7: Vyvolá dialóg pre kontrolu gramatiky a pravopisu.
Control + f: Vyhľadávanie.
Control h: Umožní nájsť a nahradiť.
Control +g: Vyhľadať stranu.
Control + Shift + p: vloží horný index.
Control + Shift + B: Vloží dolný index.
Control + F7: Spustí slovník synoným.
Control + p: Tlač dokumentu.
Control + n: Otvorí nový prázny dokument.
Control + w: Zatvorí aktuálny dokument.
Alt + F4: Ukončí program.