Používateľský účet:

Klávesové skratky programu Thunderbird

Samozrejme aj tvorcovia e-mailového klienta Thunderbirdu mysleli na to, aby bol program ľahko ovládateľný aj pomocou klávesnice a klávesových príkazov.
Nasleduje zoznam užitočných klávesových skratiek, ktoré Vám poslúžia na rýchle ovládanie programu.
Medzerník - otvorí priečinok s doručenou poštou.
Poznámka: Aby táto skratka fungovala je potrebné vypnúť predvolenú stránku Thunderbirdu, ktorá sa po spustení programu zobrazí v oblasti správy. K tomuto nastaveniu sa preklikáte cez:
Nástroje / Možnosti a na karte Všeobecné odčiarknite voľbu "Pri štarte Thunderbirdu zobraziť stránku v oblasti správy".
Control + o otvorenie správy v novom okne.
Control + w zatvorenie okna so správou.
Control Shift + k: Umožní filtrovať správy podľa zadaného textu.
Control + n vyvolá dialóg na odoslanie nového e-mailu.
Control + r odpovedať na e-mail.
Control + Shift + r odpovedať všetkým.
Control + l preposlanie e-mailu.
Control + Enter Okamžité odoslanie e-mailu.
Poznámka: Platí len v dialógových oknách pri odoslaní, odpovedaní alebo preposlaní e-mailu.
Control + Shift + a pripojenie prílohy k e-mailu.
Poznámka: Taktiež platí len v dialógových oknách pri odoslaní, odpovedaní alebo preposlaní e-mailu.
Control + k presun do vyhľadávania.
Control + Shift + f vyhľadávanie v e-mailoch.
Control + s uloženie e-mailu.
Delete odstránenie e-mailu.
S použitím Shiftu sa e-mail nepresunie do koša, ale sa natrvalo odstráni.
Control + p tlač e-mailu.
Control + numerické plus zväčšenie písma.
Control + numerické mínus zmenšenie písma.
Control + numerická nula obnovenie veľkosti písma do pôvodného stavu.
Control + Shift + b zobrazí adresár kontaktov.
Control + n vyvolá dialóg na pridanie nového kontaktu.
Poznámka: Platí len v adresáry kontaktov.
Alt + F4 ukončí Thunderbird.