Používateľský účet:

Klávesové skratky programu Skype

Predpokladám, že program Skype a jeho funkcie naozaj nemusím nikomu predstavovať, no ak ho naďalej používate aj na počítačoch so systémom Windows, potom niektoré nasledujúce klávesové skratky Vám pri volaní, alebo písaní určite urýchlia a skonfortnia prácu s týmto programom.
Control + i: Vyvolá dialóg na úpravu Profilu.
Control + n: Vytvorí novú skupinu kontaktov.
Shift + Control + s: Vyvolá dialóg na odoslanie SMS.
Shift + Control + f: Umožní odoslať súbor.
Control + Shift + a: Pridá ľudí do chatu.
Control + f: Vyhľadávanie.
Shift + Control + u: Označí správu ako neprečítanú.
Control + F4: Skryje chat.
Control + w: Zavre okno chatu.
Control + q: Volať.
Shift + Control + r: Video hovor.
Alt+PgUp: Odpovedať na hovor.
Shift+Alt+PgUp: Odpovedať na video hovor.
Control + m: Stlmí mikrofón.
Alt+PgDn: Zavesiť.
Control + d: Volanie na telef=on.
Alt + 1: zobrazí kontakty.
Alt + 2: Zobrazí nedávnu komunikáciu.
Control + h: Zobrazí domovskú stránku skype.
Alt + Enter: Celoobrazovkový režim.
Control + ,: Zobrazí Nástroje / možnosti.