Používateľský účet:

Klávesové skratky programu IrfanView

Ak prehliadate a upravujete obrázky pomocou programu IrfanView, tak nasledujúci zoznam klávesových skratiek je určený práve Vám. Skratiek naozaj nie je veľa, takže neni problém si ich ľahko a ríchle osvojiť.
O: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie obrázkov.
Control + f: Umožní vyhľadať obrázky podľa názvu.
Medzerník: Zobrazí ďalší obrázok v priečinku.
Backspace: Zobrazí predchádzajúci obrázok v priečinku.
Control m: Zobrazí náhodný obrázok z priečinka.
Control Home: Zobrazí prvý obrázok v priečinku.
Control End: zobrazí posledný obrázok v priečinku.
Enter: Vypína, alebo zapína celoobrazovkový režim.
Control r: Vyvolá dialóg s nastaveniami veľkosti a vzorkovania.
R: Otočí obrázok do prava v smere hodinových ručičiek.
L: Otočí obrázok do ľava proti smeru hodinových ručičiek.
Control u: Umožní vlastné otočenie obrázka.
V: Zvislé prevrátenie obrázka.
H: Prevráti obrázok vodorovne.
Shift + j: Bez stratové otáčanie.
+: Priblíži obrázok.
-: Oddiali obrázok.
Shift + -: Vráti obrázok na pôvodnú veľkosť.
Shift g: Vyvolá dialóg s nastaveniami farieb.
Shift + h: Umožní vložiť histogram.
F12: Vyvolá dialóg s možnosťou kreslenia.
Shift + c: Umožní vytvoriť vlastný výber orezania.
Control + t: Umožní vložiť text.
S: Zníži farebnú hĺbku.
Z: Zvýši farebnú hĺbku.
Control + d: Umožní orámovať obrázok.
Control e: Spustí prehliadač efektov.
I: Zobrazí vlastnosti obrázka.
F2: Umožní premenovať.
S: Umožní uložiť ako...
F8: Urobí kópiu obrázka a predvolene ho uloží do adresárového umiestnenia C:\TEMP.
F7: Umožní presunúť obrázok do iného adresárového umiestnenia.
Poznámka: Predvolené adresárové umiestnenie je C:\TEMP.
Del: Odstráni obrázok.
P: Spustí nastavenia programu.
Alt + F4: Ukončí program.