Používateľský účet:

Klávesové skratky programu FreeComander

Ak ste sa práve teraz rozhodli na miesto plateného programu Total Comandera začať využívať volne dostupný súborový manažér Free Comander, tak určite neprehliadnite nasledujúci zoznam užitočných klávesových skratiek ktoré si ľahko a rýchle osvojíte...
Horná alebo dolná šípka: Umožňujú pohyb po položkách v aktuálnom priečinku.
Enter: Otvorí zvolený priečinok, alebo súbor.
Bakspace: Prejde do nadradeného adresára.

Alt + ľavá šípka: Prejde do predošlého adresára ktorý ste navštívili.
Alt + pravá šípka: Prejde do ďalšieho adresára ktorý ste navštívili.
Tab alebo Shift + Tab: Prechod medzi pravým a ľavým oknom.
Alt +f1: Umožní zmeniť diskovú jednotku v ľavom okne.
Alt + F2: Umožní zmeniť diskovú jednotku v pravom okne.
Shift + písmeno jednotky: Umožní v aktuálnom okne zmeniť diskovú jednotku.
Príklad: Shift + C: Nastavíaktuálne okno na lokálny disk C.
CTRL + Home: V aktuálnom okne umožní prechod do koreňového adresára u aktuálneho diskového oddielu.
Shift + F7: Zobrazí stromovú štruktúru lokálnych a externých diskov.
CTRL + u: Zamení obe okná.
F2: Premenuje vybraný objekt.
Ctrl + M: Umožní hromadné premenovanie vybraných súborov a priečinkov.
F3: Zobrazí vybraný súbor.
F4: Umožní upraviť vybraný súbor.
Shift + f4: Umožní vytvoriť nový textový súbor.
F5: Kopíruje vybrané súbory a priečinky.
F6: Presúva vybrané súbory a priečinky.
Poznámka: Kopírovať a presúvať súbory môžete aj cez Windows schránku pomocou príkazov CTRL +C, CTRL + X A CTRL + V.
F7: Vytvorí nový priečinok.
Alt + S: Zosynchronizuje priečinky.
Del: Presúva vybrané súbory a priečinky do koša.
Shift + CTRL+ Del: Natrvalo odstráni vybrané súbory a priečinky.
Alt + F5: Skomprimuje vybrané súbory.
Alt + F6: Rozbalí vybraný archív.
Alt + Enter: Zobrazí vlastnosti vybraného objektu.
Shift + Enter: Umožní zmeniť dátum a ďalšie atribúty vybraného objektu.
Alt + Ins: Skopíruje cestu vybraného súboru do schránky.
Shift + Alt + Ins: Skopíruje názvy súborov do schránky.
Ctrl + F, alebo Alt +F 7: Umožní vyhľadať súbory alebo priečinky.
CTRL F11: Pripojí sieťovú jednotku.
CTRL + F12: Odpojí sieťovú jednotku.
Shift + F 10: Zobrazí kontextovú ponuku.
F9: Prepína režimi zobrazenia.
Shift + Ctrl + F2: Vyrovná veľkosť pre ľavé a pravé okno.
Ctrl + F3: Usporiada súbory a priečinky v aktuálnom okne podľa názvu.
Ctrl + F4: Usporiada súbory a priečinky v aktuálnom okne podľa typu.
CTRL + D: Spustí príkazový riadok.
Shift + Ctrl + medzerník:Prepína medzi príkazovým riadkom a aktuálnym oknom.
F12: Zobrazí nastavenia programu.
Alt + F4: Ukončí program.
Na úplný záver ešte spomeniem, že zoznam všetkých príkazov nájdete v pomocníkovi v sekcii klávesové skratky.