Klávesové skratky programu Filezilla

Vďaka nasledujúcim klávesovým skratkám si uľahčíte a urýchlite prácu s FTP klientom Filezilla. Ich zoznam nie je rozsiahli, takže nebudete mať problém sa ich rýchle naučiť a používať. Ako sa hovorí niekedy aj menej je viac.
F2: Premenuje vybraný súbor.
F3: Umožní vyhľadať vzdialené súbory.
F5: Obnovuje lokálne a vzdialené zobrazenia súborov a priečinkov.
CTRL + B: Umožní pridať záložku.
Ctrl + Shift + B: Spustí správcu záložiek.
Ctrl + C: Zastaví aktuálnu operáciu.
Ctrl + D: Odpojí sa od servera.
CTRL + R: Pripojí sa k naposledy pripojenému serveru.
CTRL + E: Zobrazí súbory, ktoré sa momentálne upravujú.
CTRL + I: Zobrazí Filtre výpisu adresára.
Ctrl + M: Umožní nastaviť manuálny prenos.
Ctrl + Shift + N: Vytvorí nový priečinok.
CTRL + O: Povoliť porovnanie adresárov.
CTRL + P: Fronta procesov.
CTRL + S: Otvorí správcu lokality.
Ctrl + T: Otvorí novú záložku.
Ctrl + W: Zatvorí záložku.
CTRL + Q, alebo Alt + F4: Ukončí program.