Klávesové skratky prehrávača Audacious

Ak v Ubuntu, alebo iných distribúciách Linuxu hľadáte náhradu za starý dobrý Winamp z prostredia Windows, v takom prípade odporúčam vyskúšať kvalitnú alternatívu ukrytú pod názvom Audacious.
Audacious je malý rýchly audio prehrávač založený na GTK2 technológii podporujúci veľké množstvo audio kodekov. Bez problémov si s ním prehráte drvivú väčšinu audio formátov.
S aplikáciou Audacious si budete užívať hudbu prehrávanú vo vysokej kvalite a ak by ste potrebovali pridať, alebo ubrať viac výšok, basov a iných zvukových efektov, tak si to ľahko nastavíte cez zabudovaný ekvalizér.
Ak by som ho mal posúdiť z pohľadu nevidiaceho používateľa, tak musím poznamenať, že som si ho obľúbil najmä preto, že až na pár výnimiek ho môžem ovládať s rovnakými klávesovými skratkami ako prehrávač Winamp.
 

Inštalácia

 
Ak ho náhodou vo Vašej distribúcii nemáte tak si ho bez problémov doinštalujete v príkazovom riadku príkazom
sudo apt-get install Audacious.
Príkaz na nainštalovanie programu Audacious

Po nainštalovaní a spustení programu

Po spustení programu Audacious  
Po nainštalovaní a spustení programu stačí zadať klávesovú skratku Control + o a v následnom zobrazenom dialógu umožňujúcom vyhľadať a pridať audio súbory je potrebné šípkami v stromovej štruktúre Vášho domovského priečinka prejsť na priečinok s hudbou a stlačiť Enter.
Dialóg umožňujúci vyhľadať a otvoriť audio súbory
Po tomto kroku všetky audio súbory z vybratého priečinka budú automaticky pridané do playlistu prehrávača Audacious.
 

Základné skratky pri prehrávaní

 
X: Spustí prehrávanie.
C: Pozastavenie a opätovné prehrávanie.
V: Ukončí prehrávanie.
B: Skok na nasledujúcu skladbu v playliste.
Z: Skok na predchádzajúcu skladbu v playliste.
Poznámka: Na nasledujúcu a predchádzajúcu skladbu je možné prechádzať aj skratkami Alt + dolná šípka a Alt + horná šípka.
Control + s: Zapína a vypína náhodný výber.
Control + r: Zapína a vypína opakovanie.
Control + m: Ukončí prehrávanie po dohraní aktuálne prehrávanej skladby.
Control + 1: Zvýši hlasitosť.
Control + -: Zníži hlasitosť.
Control + j: Vyhľadanie skladby podľa názvu.
Vyhľadanie skladby podľa názvu
Control + k: Skok na požadovaný čas aktuálne prehrávanej skladby.
Skok na čas
Control + e: Spustí dialógové okno ekvalizéra s posuvníkmi pre úpravu zvuku.
Ekvalizér programu Audacious
Control + i: Zobrazí informácie o prehrávanej skladbe.
Info oskladbe
Control + Shift + l: Vyvolá dialóg na vloženie URL adresy.
Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie audio súborov.
Control + Shift + o: Vyvolá dialóg na pridanie ďalších audio súborov do playlistu.
Control + t: Vytvorý nový prázdny playlist.
Prázdny playlist určený pre nový zoznam skladieb
Control + w: Uzavrie okno playlistu.
Control + p: Spustí správcu
Správca zoznamu skladieb v programe Audacious
Control + q, alebo Alt + f4: Ukončí aplikáciu.
Verím, že tento zoznam najpoužívanejších klávesových skratiek Vám urýchlil, uľahčil a skomfortnil ovládanie aplikácie Audacious.