Klávesové skratky pre prehrávač GOM Player

Užívajte si rýchle a konfortné ovládanie GOM Playeru s týmito klávesovými skratkami. Mimochodom verili by ste tomu, že tento nenápadný prehrávač ich má viac ako 100? Nie, neľakajte sa! Všetky ich vedieť naozaj nemusíte. Ja Vám predstavím zoznam len tých najužitočnejších.
F2, alebo Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a spustenie súboru.
Control + d: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie priečinka s video, alebo audio súbormi.
Control + u: Vyvolá dialóg na zadanie URL adresy z ktorej prehrá audio, alebo video.
Poznámka: Sem môžete zadať napríklad adresy z youtube.
Medzerník: Spustí, alebo pozastaví prehrávanie.
Poznámka: Ak nie je zvolený žiaden audio, alebo video súbor, tak vyvolá dialóg na vyhľadanie a spustenie súboru rovnako ako pri použití príkazu Control + o.
F4: Ukončí prehrávanie.
Control + i: Zobrazí históriu naposledy prehrávaných súborov.
Enter, alebo Alt + Enter: Spustí video na celú obrazovku.
Horná šípka: Pridá hlasitosť.
Dolná šípka: Ubere hlasitosť.
M: Vypne, alebo zapne zvuk.
Shift + s: Spustí extra stereo efekt.
Shift + p: Spustí dialóg s nastaveniami zvuku.
Control + b, alebo ľavá šípka: Posunie audio, alebo video o 10 sekúnd späť.
Control + f, alebo pravá šípka: Posunie audio, alebo video o 10 sekúnd vpred.
Control + ľavá šípka: Posunie o 1 minútu späť.
Control + pravá šípka: Posunie o 1 minútu vpred.
Shift + ľavá šípka: Posunie o 5 minút späť.
Shift + pravá šípka: Posunie o 5 minút vpred.
C, alebo Control + Shift + f: Spustí rýchlejšie prehrávanie.
X, alebo Control + Shift + b: Spustí pomalšie prehrávanie.
Z, alebo Control + Shift + n: Obnový rýchlosť prehrávania na pôvodnú hodnotu.
Control + f5: Zachová pomer strán.
Control + f6: Zobrazí predvolený pomer strán
Control + f7: Zobrazí video v rozlíšení 4:3 (TV).
Control + F8: Zobrazí video v rozlíšení 16:9 (HDTV)
Control + f1: Zobrazí info o prehrávanom súbore.
Control + z: Po dohraní vypne počítač.
Alt + f4: Ukončí program.