Klávesové skratky operačného systému Ubuntu Mate

V tomto článku predstavujem klávesové skratky, ktoré Vám uľahčia a urýchlia prácu v prostredí operačného systému Ubuntu Mate.
Nasledovný zoznam skratiek v tejto Linuxovej distribúcii je defaltný, no ak by Vám ktorákoľvek z nich nevyhovovala, môžete si ich v nastaveniach klávesových skratiek upraviť.
Alt + F1: zobrazí hlavný panel, z ktorého máte prístup k aplikáciám, nastaveniam a vypnutiu systému. Dosť sa to podobá ponuke Štart z prostredia Windows.
Ctrl + Ald + d: minimalizuje všetky okná a zobrazí plochu.
Ctrl + Alt + Escape: Prepína medzi panelmi a plochou. Táto skratka je užitočná ak sa potrebujete dostať napríklad do druhého panela, v ktorom nájdete wifi siete, hlasitosť, batériu a iné nastavenia.
Alt + Home: Otvorí domovský priečinok v prostredí súborového manažéra Caja.
Ctrl + Shift + n: Vytvorí nový priečinok rovnako ako v prostredí Windows.
F2: Umožní premenovať vybratý priečinok, alebo súbor.
Ctrl + h: Odkrýva a ukrýva skryté súbory v prostredí súborového manažéra Caja.
Alt + Medzerník: aktivuje menu okna.
Alt + F9: Minimalizuje okno.
Alt + F10: Maximalizuje okno.
Alt + F4: Uzavrie otvorené okno, alebo aplikáciu.
Ctrl + m: V prostredí súborového správcu Caja, vytvorí odkaz na aktuálne vybratý súbor, alebo priečinok. Užitočné ak si potrebujete vytvoriť odkaz na ľubovolný priečinok, alebo súbor.
Kláves Super označená logom Windows: Po stlačení tohto klávesu môžete vyhľadávať aplikácie, alebo nastavenia podľa názvu. Toto vyhľadávanie funguje rovnako ako v ponuke Štart v prostredí systému Windows.
Alt + Tab: Umožňuje prepínanie medzi otvorenými oknami rovnako ako v prostredí Windows.
Alt + f2: Vyvolá dialóg na spustenie adresárového umiestnenia, alebo aplikácie. Skúste zadať napríklad: caja computer:" samozrejme bez úvodzoviek.
Ctrl + Alt + t: Otvorí okno terminálu.
V terminále napríklad príkazom reboot môžete reštartovať počítač.
Super + Alt + s: Spúšťa alebo vypína čítač obrazovky Orcu.
Orca + Medzerník: Spustíte prostredie s nastaveniami čítačky Orca.
Poznámka: Kláves orca môže byť buď Insert, alebo Capslock. Toto nastavenie vyriešite v nastaveniach programu Orca na karte s nastaveniami klávesových skratiek. Defaltne je to kláves Insert.
Ctrl + Alt + Delete: Vypnutie, alebo reštart počítača.
Príkazy na kopírovanie, prenášanie a vkladanie sú rovnaké ako ich poznáte z prostredia Windows.
Ctrl + c: Okopíruje vybratý obsah do schránky.
Ctrl + x: Vystrihne vybratý obsah do schránky.
Ctrl + v: Vloží obsah zo schránky.