Používateľský účet:

Klávesové skratky Firefoxu

Klávesové skratky webového prehliadača Firefox Vám umožnia rýchlejšie a pohodlnejšie surfovanie internetom. V tomto článku sa zoznámite s najpoužívanejšími a najobľúbenejšími skratkami ktoré pri prehliadaní webu bežne používam.
Control + d: Označí panel s adresou do ktorého vpisujete adresu stránky.
Alt + ľavá šípka: Prejde v histórii prehliadania o krok späť.
Alt + pravá šípka: Prejde v histórii prehliadania o krok v pred.
Poznámka: Príkazy Backspace a Shift + Backspace majú rovnaké použitie.
Control + h: Zobrazí bočný panel s históriou.
Ctrl + Shift + H: Zobrazí okno s archívom histórie.
Control + j: Zobrazí históriu prevzatých súborov.
Ctrl + Shift + Del: Umožní odstrániť históriu prehliadania.
Alt + Home: Prejde na domovskú stránku.
F5: Obnový stránku.
Control + f5: Obnový stránku a prepíše vyrovnávaciu pamäť.
Page Down: Prejde o jednu obrazovku nadol.
Page Up: Prejde o jednu obrazovku nahor.
Control + +: Zväčší veľkosť.
Control + -: Zmenší veľkosť.
Control + 0: Vráti veľkosť na pôvodnú hodnotu.
F 11: Zapína, alebo vypína režim celej obrazovky.
Control + n: Otvorí nové okno prehliadača.
Control + Shift + p: Otvorí nové okno v režime súkromného prehliadania.
Poznámka: V tomto režime nebude Firefox uchovávať Vašu históriu prehliadania.
Control + t: Otvorí novú kartu.
Control + w: Zatvorí aktuálnu kartu.
Control + Shift + Tab: Otvorí naposledy zavretú kartu.
Control + Enter: Otvorí stránku na novej karte.
Control + Shift + Tab: Prejde na predchádzajúcu kartu.
Control + Tab: Prejde na nasledujúcu kartu.
Control + 1 až + 8: Výber medzi otvorenými kartami 1 až 8.
Control + 9: výber poslednej karty.
Control + d: Pridá aktuálnu stránku medzi záložky.
Control + Shift + d: Pridá všetky karty do záložiek.
Control + horná, alebo dolná šípka: Prepína medzi vyhľadávacími modulmi.
Control + m: Vypne, alebo zapne zvuk.
Control + Shift + a: Zobrazí správcu doplnkov.
Control + u: Zobrazí zdrojový kód stránky.
Control + p: Tlač stránky.