JPEG Resampler

Program pre hromadnú úpravu fotografií a obrázkov.

S týmto programom upravíte celý označený adresár obrázkov naraz a uložíte ich do požadovaného cieľového adresára.
V tomto obrázkovom editore pri hromadných úpravách môžete nastavovať veľkosť a kvalitu cieľových obrázkov. podporuje obrázkové formáty jpg, jp2, png, gif, bmp, jng, tga, tiff.
Program má jednoduché užívateľské prostredie a nechýba tu ani funkcia pre zobrazenie obrázkových meta tagov. Nájdete v ňom aj podporu farebných formátov, kompaktný režim pre začiatočníkov a mnoho viac.

Stiahnutie a vlastnosti programu JPEG Resampler:

e

Tipy na ďalší softvér