Jednoduchý postup ako pridať z počítača hudbu do iPhonu

Túto otázku riešia používatelia ktorí si chcú po zakúpení iPhonu svoju obľúbenú hudbu z počítača prekopírovať do iPhonu. Je pravda, že na internete nájdete mnoho návodov no ak by ste v nich hľadali návod ako to urobiť cez klávesnicu a klávesové skratky, tak by ste hľadali márne.
Preto v tomto návode predstavím postup ako sa to dá dosiahnúť aj cez klávesnicu a klávesové skratky.
Na tento účel budete potrebovať aplikáciu iTunes, preto si ju stiahnite a nainštalujte. Aktuálne najnovšiu verziu nájdete na stránke programu apple.com/itunes.
Samozrejme stiahnuť si ho môžete aj tu.
Inštalácia programu je veľmi jednoduchá a dobre prístupná aj pre čítacie programy takže program bez problémov si nainštalujete štandardným postupom.
Po nainštalovaní programu pripojte Váš iPhone prostredníctvom kábla k počítaču.
V ďalšom kroku musíte požadované audio súbory pridať do hudobnej knižnice programu iTunes. Urobíte to tak, že ich nakopírujete do adresárového umiestnenia
Hudba\iTunes\iTunes Media\Automaticky pridať do iTunes.
Z tohto priečinka po spustení synchronizácie všetky audio súbory budú automaticky nahraté do Vášho I phonu.
Tip: Do priečinka s hudobnou knižnicou sa dostanete aj tak, že po zadaní klávesovej skratky Windows r vpíšete
music\itunes\itunes media\Automaticky pridať do iTunes
a potvrdíte Enterom.
Po nakopírovaní súborov spustite aplikáciu iTunes.
V prostredí programu klávesom Tab prejdite na položku "iPhone" a aktivujte ju medzerníkom, alebo Enterom.
Po vybratí položky "IPhone" opäť stláčajte Tab až kým Vám čítač obrazovky neoznámi položku s názvom "Postranný panel zariadenia" a v ňom dolnou šípkou vyberte hudbu.
V ďalšom kroku klávesom Tab prejdite na položku "Synchronizovať hudbu" a začiarknite ju.
Po začiarknutí tejto položky opäť stláčajte kláves Tab až kým sa nedostanete na tlačidlo Synchronizovať, ktoré medzerníkom, alebo Enterom aktivujete.
Po aktivácii tohto tlačidla sa začnú súbory kopírovať do iPhonu. Po nakopírovaní budete počuť zvukové znamenie informujúce o tom, že synchronizácia bola úspešne dokončená.