Inštalácia a základná konfigurácia redakčného systému Wordpress

Wordpress je jeden z najpoužívanejších CMS riešení na správu webového obsahu. V tomto článku sa pokúsim Vás oboznámiť s inštaláciou a základnou konfiguráciou tohto jednoduchého a moderného CMS.
1. Zo stránky:
https://sk.wordpress.org/
si stiahnite aktuálnu slovenskú verziu Wordpressu.
2. Po stiahnutí a rozbalení súbory Wordpressu pomocou FTP nakopírujte na server do priečinka web.
Poznámka:
V prípade subdomén kopírujte do koreňového adresára. Pri nahrávaní Wordpressu na server Nenahrávajte celý adresár s názvom wordpress, nahrávajte iba súbory a priečinky umiestnené v ňom!
Na ftp môžete použiť napríklad voľne dostupný program FileZilla.

3. V administrácii Svojho hostingu si vytvorte novú MYSQL databázu verziu 5.1, alebo novší jej ekvivalent MariaDB.
Pri vytváraní databázy je potrebné zadať Názov databázy, používateľské meno a heslo.
Poznámka:
Názov databázy a používateľské meno môžu byť rovnaké.

4. V ďalšom kroku spustite internetový prehliadač a do adresného riadku zadajte adresu Vašej www stránky.

5. V ďalších krokoch postupujte podľa pokynov inštalačného sprievodcu.
Tento sprievodca bude od Vás požadovať prístupové údaje do databázy, názov stránky a prihlasovacie údaje do administrácie Wordpressu.
Poznámka:
Z bezpečnostného hľadiska nepoužívajte prihlasovacie meno "admin".

6. Po nainštalovaní Wordpressu sa prihláste do svojho admin účtu.
Po prihlásení do Wordpressu sa budete nachádzať v jeho administratívnom rozhraní, kde môžete upravovať nie len obsah, ale aj nastavenia celého redakčného systému.
Kliknutím na názov stránky prejdete do verejnej časti stránky. Pre opätovný návrat do administrácie použite odkaz "Administrácia stránky".
Administratívne rozhranie je prístupné aj na adrese
nazovstranky.sk/wp-admin

Po inštalácii Wordpressu je potrebné v administrácii Wordpresu pod záložkou "články", odstrániť ukážkový článok vytvorený Wordpressom. To isté urobte aj so Stránkou, ktorú nájdete pod záložkou Stránky.
V ďalšom kroku si nastavte vzory URL adries pre články a stránky Vášho Webu. Tieto nastavenia nájdete v administrácii Wordpressu pod záložkou "trvalé odkazy".
Tu podľa svojich požiadaviek začiarknite predvolený vzor URL adries. Napríklad ja som si začiarkol voľbu "Názov článku". To znamená, že URL adresy sa budú vytvárať podľa názvov článkov a stránok.
Pod záložkou "Nastavenia" nájdete všeobecné nastavenia Vášho webu ako napríklad názov stránky, slogan, adresu Wordpressu, e-mailovú adresu stránky, moderovanie komentárov, registráciu užívateľov a pod.
Konfiguračné nastavenia pre titulnú stránku webu nájdete taktiež v administrácii Wordpressu pod záložkou "čítanie".
Tu môžete nastaviť predvolenú stránku webu a iné nastavenia týkajúcich sa úvodnej stránky.
Nastavenia pre komentáre nájdete pod záložkou "komentáre". Tu môžete napríklad vypnúť, alebo zapnúť komentáre.
Nastavenia Vášho profilu nájdete v administrácii pod záložkou "Váš profil", kde si môžete nastaviť napríklad predvolené vypnutie, alebo zapnutie vizuálneho editora pri písaní, schému administrátora, Vaše prístupové údaje a pod.
V administratívnom rozhraní Wordpressu môžete konfigurovať okrem vyššie uvedených nastavení aj moduly, Témy vzhľadu, kategórie pre články, menu, Widgety, Záhlavie stránky, používateľov a iné nastavenia.