Inštalácia Drupalu 7 pri zakázanej funkcii Opcache

Niekedy pri inštalácii Drupalu 7 po vyplnení prístupových údajov do databázy a kliknutí na tlačidlo Pokračovať Vám Drupal namiesto spustenia inštalačného procesu môže vypísať nasledovné chybové hlásenie:
Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in...
To to sa deje pri hostingoch, ktoré majú z bezpečnostných opatrení vypnutú PHP funkciu Opcache.

Riešenie je ukryté v súbore .htaccess

.htaccess je textový súbor umožňujúci nastaviť rôzne vlastnosti servera. Jeho konfigurácia ovplyvňuje nastavenia pre adresár, v ktorom je umiestnený vrátane celej podadresárovej štruktúry.
V tomto prípade súbor .htaccess je umiestnený v koreňovom priečinku Drupalu presne v tom, kde je umiestnený napríklad aj súbor "index.php.
Súbor .htaccess stiahnite do počítača, otvorte ho v ľubovolnom textovom editore a vpíšte, alebo skopírujte do neho nasledovný riadok:
php_value opcache.enable 0
Po tejto úprave zmeny dajte uložiť a upravený súbor .htaccess uploadnite do koreňového adresára odkiaľ ste ho stiahli.
Po tejto úprave aj napriek vypnutej funkcii Opcache si Drupal úspešne nainštalujete.