Free Screen Recorder: Ľahko použiteľná aplikácia na nahrávanie obrazovky v systéme Windows

Ak hľadáte malú a ľahko použiteľnú aplikáciu na nahrávanie obrazovky v systéme Windows, potom odporúčam siahnuť po utilitke, ktorá sa ukrýva pod názvom Free Screen Recorder.
Aplikácia takéhoto typu sa Vám zíde kedykoľvek, keď budete potrebovať vytvoriť video návod pre aplikáciu, alebo hru.
Free Screen Recorder má jednoduchého inštalačného sprievodcu a po nainštalovaní bez ďalších nastavení sa môžete ihneď pustiť do vytvárania video tutoriálov.
 

Stiahnutie a inštalácia programu Free Screen Recorder

 
Program stiahnete buď z jeho domovskej stránky thundersoft.com, alebo prostredníctvom tohto odkazu.
Po stiahnutí a spustení inštalačného súboru ako som už vyššie spomenul, sa spustí jednoduchý
Sprievodca inštaláciou.
Prvé okno inštalátora s nastaveniami jazyka 
Inštalačný sprievodca sa bude pýtať na jazykové nastavenie, adresárové umiestnenie, umiestnenie ikony v ponuke Štart. Všetky nastavenia ponechajte bez zmien a tlačidlami Next a Install sa preklikajte až po tlačidlo Finish, ktorým inštaláciu dokončíte.
 
Poznámka: V inštalačnom sprievodcovi v dialógu pre výber jazyka slovenčinu a češtinu nenájdete, no program je tak jednoduchý, že postačí aj Angličtina.
 

Nahrávanie obrazovky

 
Po nainštalovaní programu môžete ihneď pristúpiť k nahrávaniu obrazovky. Program je defaltne nastavený tak, že pri nahrávaní obrazovky nahráva aj zvuky z dostupných mikrofónov, takže videotutoriály môžete vytvárať aj so sprievodnými komentármi.
Po spustení programu v oblasti oznámení pribudne ikona Free Screen Recorder. Z jej kontextového menu môžete spúšťať nahrávanie obrazovky a pristupovať k ďalším funkciám programu.
Kontext menu programu Free Screen Recorder 
Nahrávané videá sú defaltne ukladané do flv formátu a nájdete ich v priečinku Videá.
 

Klávesové skratky

 
Ďalšou dobrou vlastnosťou aplikácie je fakt, že ju môžete obsluhovať nasledovnými klávesovými skratkami.
Control + Alt + F1: Spustíte nahrávanie obrazovky.
Control + Alt + F2: Pozastavíte nahrávanie obrazovky.
Control + Alt + F3: Ukončíte nahrávanie obrazovky.
Control + Alt + F4: Urobíte snímku obrazovky.
 

Prístupnosť

 
Z hľadiska prístupnosti pre zrakovo postihnutých a nevidiacich používateľov mu ale musím vytknúť, že niektoré tlačidlá nie sú správne pomenované, no aj napriek tomuto nedostatku inštalácia a základné obslužné funkcie tohto softvéru sú pre čítací program Nvda prístupné.
 

Záver

 
Ako som už spomenul jedná sa o malú a ľahko použiteľnú aplikáciu, ktorú stačí iba nainštalovať a používať bez zložitých nastavení.
V úplnom závere môžem iba skonštatovať, že ak hľadáte jednoduchý nástroj na nahrávanie obrazovky, tak program Free Screen Recorder určite stojí za vyskúšanie.