Extra Subst: Jednoduchý nástroj na vytváranie virtuálnych diskových jednotiek

Ak potrebujete vytvárať z akýchkoľvek priečinkov virtuálne diskové jednotky, tak na túto funkciu je určená aplikácia Extra Subst. Po nainštalovaní a spustení aplikácie Extra Subst si môžete z ľubovolných často používaných priečinkov ako sú napríklad Dokumenty, Hudba, Videá, Prevzaté súbory a ďalšie často navštevované adresáre povytvárať virtuálne diskové jednotky.
Je pravda, že z uvedených priečinkov si môžete povytvárať odkazy na plochu a spúšťať ich odtiaľ, no na strane druhej mať mnoho odkazov na ploche  je ideálny návod k tomu ako si rýchle zaplniť plochu veľkým množstvom zástupných ikon a tak ju urobiť neprehľadnou.
Ak si ale pomocou programu Extra Subst z často používaných priečinkov vytvoríte virtuálne diskové jednotky, potom ich budete mať zobrazené na jednom mieste v priečinku počítača.
Malou nevýhodou u tohto softvéru je jeho demo licencia, ktorá funkcie programu zadarmo sprístupňuje iba na 21 dní.
Po spustení programu Vás o tejto skutočnosti bude informovať aktivačný dialóg, ktorého sa zbavíte klávesom Esscape.
Sprievodca aktiváciou po spustení programu
Dobrou správou je fakt, že aj po uplynutí 21 dní diskové jednotky  ,vytvorené s týmto programom ostanú aj naďalej funkčné.
Poznámka: Program vo Free licencii je dostupný v staršej verzii 4.0. Stiahnuť si ju môžete kliknutím na tento odkaz.
 

Stiahnutie a inštalácia programu Extra Subst

 
Extra Subst si môžete stiahnuť buď z oficiálnej stránky programu extradrivecreator.com, alebo kliknutím na tento odkaz.
Po stiahnutí a spustení exe súboru sa spustí sprievodca inštaláciou, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými krokmi.
Úvodné okno inštalátora 
Počas inštalácie aplikácia nepožaduje žiadne špeciálne nastavenia, takže ju bez problémov nainštalujete štandardným postupom.
 

Vytvorenie virtuálnej diskovej jednotky

 
1. Po spustení programu v jeho hlavnom menu zvoľte Actions / Create new Extra Drive.
Create new Extra Drive
2. V následnom dialógu v adresárovej štruktúre prieskumníka vyhľadajte požadovaný priečinok, z ktorého chcete vytvoriť virtuálnu diskovú jednotku a tlačidlom OK potvrďte jeho výber.
Dialóg na vyhľadanie priečinka
3. Na záver informatívne okno o úspešnom vytvorení uzavrite tlačidlom OK.
Dialóg o úspešnom vytvorení virtuálnej diskovej oblasti

Odobratie virtuálnej diskovej jednotky

 
Pri odobratí diskovej jednotky postupujte nasledovnými krokmi:
1. Po spustení programu v záložke Drive Explorer vyberte požadovanú diskovú virtuálnu jednotku a v kontextovom menu zvoľte položku "Dismount Drive".
Kontext menu zvolená položka Dismount Drive
2. V následnom dialógu "Please confirm" potvrďte odstránenie jednotky.
Potvrdzujúci dialóg na odstránenie virtuálnej diskovej jednotky
3. Informatívne okno o úspešnom odstránení diskovej jednotky zavrite tlačidlom OK.
Informatívny dialóg o úspešnom odstránení virtuálnej diskovej jednotky

Postup pri odstránení virtuálnej jednotky s programom Nvda

 
Zrakovo postihnutí a nevidiaci používatelia používajúci špeciálne čítacie programy, akým je napríklad program Nvda, mnoho úkonov na počítači musia vykonať úplne iným postupom ako vidiaci. Dôkazom toho je aj nasledujúci postup:
1. Po spustení programu stláčajte klávesovú skratku Nvda + num 6 až kým Vám Nvda neoznámi Drive Explorer.
2. Na objekt Drive Explorer pritiahnite kurzor myši klávesovou skratkou Nvda + numerická lomka.
3. Privolaný kurzor myši aktivujte klávesom numerickej lomky a následne hornou, alebo dolnou šípkou vyberte diskovú jednotku, ktorú chcete odstrániť.
4. Po vybratí diskovej jednotky vyvolajte kontext menu a v ňom hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na položku Dismount Drive" a stlačte Enter.
5. V nasledujúcich dialógoch postupujte štandardnými skratkami Tab, alebo Shift + Tab.