EncryptOnClick: Rýchle a jednoduché šifrovanie súborov

Hľadáte jednoduchú a ľahko použiteľnú aplikáciu, pomocou ktorej by ste poskytli vyššiu úroveň zabezpečenia pre vaše osobné, alebo firemné dáta? Ak áno, potom sa zoznámte s aplikáciou EncryptOnClick. Je pravda, že na tento účel existuje mnoho softvérových nástrojov, no máloktorý z nich sa môže pri zašifrovávaní súboru pochváliť s tak jednoduchým použitím.
Pomocou tohto softvéru budete môcť ľahko šifrovať a dešifrovať jednotlivé súbory, alebo viac súborov v zvolených adresároch.
Funkcionalita tohto softvéru veľmi dobre môže poslúžiť napríklad keď odosielaným faktúram, alebo iným citlivým dátam chcete poskytnúť vyššiu úroveň zabezpečenia.
Vytvorené faktúry alebo iné dokumenty po zašifrovaní môžete odoslať e-mailom. Samozrejme Súbor bude prístupný pre príjemcu až po zadaní dešifrovacieho hesla.
 

Stiahnutie a inštalácia programu

 
Sťahovať môžete buď z jeho domovskej stránky 2brightsparks.com/onclick, alebo prostredníctvom tohto odkazu.
Po stiahnutí a spustení stiahnutého súboru sa zobrazí jednoduchý inštalačný sprievodca, ktorý Vás prevedie jednotlivými krokmi inštalácie.
Úvodné okno inštalátora
Inštalátor sa pýta na licenčné podmienky, adresárové umiestnenie, umiestnenie v ponuke Štart, na vytvorenie ikony na plochu. Stačí sa ním iba preklikať.
 

Šifrovanie súborov s programom EncryptOnClick

 
K šifrovaniu súborov môžete pristúpiť buď priamo z rozhrania programu, alebo z kontextového menu Windows prieskumníka.
Rozhranie programu
Ak potrebujete zašifrovať iba jeden súbor, je praktickejšie si ho vyhľadať v rozhraní Windows Prieskumníka a v kontextovom menu zvoliť voľbu Encrypt with EncryptOnClick.
Kontext menu
V  dialógu pre nastavenie hesla zadajte požadované heslo a po kliknutí na OK dôjde k zašifrovaniu súboru.
Nastavenie hesla
Zašifrované súbory programom EncryptOnClick majú prípony .EOC.
Po kliknutí na tento súbor budete musieť na odšifrovanie zadať správne heslo.
Hromadné zašifrovávanie, alebo odšifrovávanie je potrebné urobiť priamo z rozhrania programu.
 

Hromadné zašifrovanie

 
Pri hromadnom zašifrovaní po spustení programu skrat kou Alt + o vyvolajte dialóg na vyhľadanie priečinka, nájdite požadovaný priečinok a tlačidlom OK potvrďte jeho výber.
V  dialógu pre nastavenie hesla zadajte požadované heslo a potvrďte tlačidlom OK.
Po týchto krokoch budú všetky súbory u zvoleného priečinka zašifrované a prístupné až po zadaní hesla.
 

Hromadné odšifrovanie

 
Pri hromadnom odšifrovaní po spustení programu skratkou Alt + l vyvolajte dialóg na vyhľadanie priečinka, nájdite požadovaný priečinok a tlačidlom OK potvrďte jeho výber.
V  dialógu pre zadanie hesla zadajte požadované heslo na odšifrovanie a potvrďte tlačidlom OK.
Po týchto krokoch budú všetky súbory u zvoleného priečinka odšifrované a prístupné.
 
Pri zašifrovávaní súborov v dialógu pre nastavenie hesla sú okrem heslových polí dostupné položky s ďalšími nastaveniami:
Show password: Odkrýva zadané heslá.
Do not delete file after encrypting: Ak túto voľbu začiarknete program súbory vo zvolenom priečinku zašifruje, no zároveň ponechá aj zdrojové súbory.
Encrypt filenames: Zašifruje aj názvy súborov.
 
Na úplný záver ešte spomeniem dvojicu klávesových skratiek Alt + f, a Alt + i.
Alt + f: V rozhraní programu vyvolá dialóg na vyhľadanie a zašifrovanie samostatného súboru.
Alt + i: V rozhraní programu vyvolá dialóg na vyhľadanie a odšifrovanie samostatného súboru.