Classic Shell - jednoduché prispôsobenie ponuky Štart

Bezplatný softvér Classic Shell Vám umožní meniť vzhľad ponuky Štart jednoduchým postupom bez zložitých nastavení. Vďaka štýlom a vzhľadom ktorými program disponuje, si ponuku Štart prispôsobíte doslova na mieru. Ja som funkcionalitu tejto aplikácie využil na návrat ponuky Štart z prostredia Windows 7.
Ak používate Windows 8 alebo novší a ponuka Štart je práve to čo Vám z prostredia Windows 7 chýba, potom môj článok je určený práve Vám.
 

Stiahnutie a Inštalácia programu Classic Shell

 
Aplikáciu Classic Shell si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky programu classicshell.net, alebo kliknutím na tento odkaz.
Po stiahnutí a spustení inštalačného súboru sa spustí inštalačný sprievodca.
1. V prvom uvítacom okne inštalátora pokračujte tlačidlom Next.
Uvítacie okno inštalačného sprievodcu
2. V druhom okne inštalátora je potrebné odsúhlasiť licenčné podmienky pre to začiarknite voľbu "I accept the terms in the License Agreement" a po začiarknutí pokračujte tlačidlom Next.
Súhlas s licenčnými podmienkami
3. V nasledovnom okne sa program pýta na cieľový adresár kam bude nainštalovaný. Nič tu meniť nemusíte a pokračujte tlačidlom Next.
Adresárové umiestnenie pre nainštalovanie programu
4. Na ďalšej obrazovke tlačidlom Install, spustíte proces inštalácie.
Spúšťanie inštalácie
5. Na záver posledné okno inštalátora uzavrite tlačidlom "Finish".
Info o úspešnom nainštalovaní programu

Vrátenie ponuky štart z prostredia Windows 7

 
Po nainštalovaní programu a stlačení klávesu Windows sa spustí dialóg so základnými nastaveniami s možnosťou výberu štýlu. Štýl pre ponuku štart nastavte na Windows 7, vzhľad nastavte na Classic a tlačidlom OK nastavenia uložte.
Úvodné nastavenie
Odteraz po stlačení klávesu Windows sa Vám zobrazí stará dobrá ponuka štart z prostredia Windows 7.