Čítače obrazoviek a hlasové výstupy

Špeciálne programy pre nevidiacich a slabozrakých používateľov

Táto kategória obsahuje programy ktoré nevidiacim a slabozrakým používateľom umožňujú samostatnúprácu s počítačom.